Woonbeleid gemeente Sluis: wat verandert er vanaf 1 januari 2024?

Vanaf maandag 1 januari 2024 gelden de maatregelen die in het beleidsplan Wonen en in de huisvestingsverordening staan. Welke maatregelen dit zijn, leest u op www.gemeentesluis.nl/wonen. Ook ontvangen alle eigenaren van tweede woningen die bij ons bekend zijn, in de week van 1 januari 2024 een brief van de gemeente. Daarin lichten we de veranderingen toe.

In dit artikel vatten we de belangrijkste veranderingen samen.

Vergunning aanvragen voor tweede woning

Vanaf 1 januari 2024 moeten eigenaren van tweede woningen een vergunning aanvragen. Deze maatregel geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot en met €355.000,- en die binnen één van de vijftien woonkernen liggen. U kunt de vergunning aanvragen via het online aanvraagformulier. Dit formulier staat op www.gemeentesluis.nl/wonen. De aanvraag moet voor 1 maart 2024 bij de gemeente binnen zijn. Kijk voor meer informatie op de hierboven genoemde webpagina. Hierop staat ook een stroomschema. Dit schema legt stap voor stap uit of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Meldingsplicht en maximaal 28 nachten toeristische verhuur

Vanaf 1 januari 2024 moet u het aantal nachten dat u uw eigen of uw tweede woning toeristisch verhuurt, melden bij de gemeente. Dit noemen we meldingsplicht. Het maximumaantal nachten is 28. De meldingsplicht geldt voor woningen met een woonbestemming die binnen één van de vijftien woonkernen liggen. Meer informatie en een stroomschema vindt u op www.gemeentesluis.nl/wonen

Registratieplicht toeristische verhuur

U heeft altijd een registratienummer nodig voor een woning die u verhuurt aan toeristen, zowel binnen als buiten de woonkern. Deze regel gold al. U vraagt dit nummer gratis aan via www.toeristischeverhuur.nl. Meer informatie over toeristische verhuur en de registratieplicht vindt u op www.gemeentesluis.nl/toeristischeverhuur.

Doel van het woonbeleid

Het doel van het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening is om meer grip te krijgen op de woningmarkt in de woonkernen. In deze kernen worden in verhouding veel woningen gebruikt als tweede woning of toeristisch verhuurd. Met de maatregelen willen we meer ruimte creëren voor de vaste inwoners en voor starters.