Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking treedt. De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen.

Vanaf 1 januari 2024 kennen we geen bestemmingsplannen meer. We werken dan met één omgevingsplan, waarin regels staan over de fysieke leefomgeving. Deze staan nu nog in heel heleboel bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Wat verandert er voor u?

 • Wanneer u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, bestaat deze uit twee activiteiten: de (technische) bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Wat deze activiteiten inhouden, leest u op de website.
 • In de aanvraag geeft u aan of u de omgeving bij uw bouwplan heeft betrokken. In sommige gevallen is participatie verplicht gesteld door de gemeenteraad.
 • Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Het (nieuwe) Omgevingsloket In het Omgevingsloket kunt u:

 • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project, en welke dat moet zijn;
 • zien of u een melding moet doen;
 • direct uw vergunning(en) aanvragen en meldingen indienen;
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid ter plaatse gelden;
 • zien welke regels voor uw (geplande) werkzaamheden gelden;
 • een overleg met de gemeente aanvragen;
 • bij het aanvragen van een vergunning zien of u participatie moet toepassen;
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Meer informatie?

 • Bent u inwoner?
  Kijk op de site van uw eigen gemeente, waterschap of provincie om te zien hoe zij werken met de Omgevingswet.
 • Bent u ondernemer?
  U vindt algemene informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.