Nieuwvliet-Bad

Nieuwvliet-Bad wil zich ontwikkelen tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats. Het Masterplan Nieuwvliet-Bad beschrijft de integrale visie en aanpak. Het plan is gericht op het beschermen, versterken en beleven van de landschappelijke kwaliteiten rond Nieuwvliet-Bad. Er wordt ingezet op het openhouden van een aantal polders waardoor het gebied niet volledig bebouwd wordt. In het plan worden achttien projecten beschreven die bijdragen aan de versterking van de identiteit van de badplaats. Deze projecten zijn verdeeld over drie thema’s: duinroute en duinpromenade, dijkenlandschap en krekenlandschap. Allemaal dragen ze bij aan verbetering van de verkeerssituatie, opwaardering van het duingebied, verbetering van de overgang van het duin met de badplaats en een goede balans tussen bebouwing en landschap en natuur.

In opdracht van het college van B en W stelde OKRA Landschapsarchitecten dit Masterplan op, in nauwe samenwerking met belanghebbenden. In 2018 zijn tijdens vijf bijeenkomsten verschillende wensen en belangen ingebracht, met als resultaat het Masterplan Nieuwvliet-Bad.

Masterplan Nieuwvliet-Bad (PDF)

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Nieuwvliet-Bad? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl.