Griffiersbureau

Het griffiersbureau ondersteunt de gemeenteraad en zorgt voor de organisatie en uitvoering van gemeenteraadsvergaderingen. Ook zorgt het griffiersbureau voor een goede afstemming tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. De raadsgriffie is het aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die contact willen met de gemeenteraad.

Contact

U kunt het griffiersbureau bereiken via 14 0117 (vanuit het buitenland +31 117 457 000) of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.