Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving.
Dit kan vrijwilligerswerk zijn.
Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk.
Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Kent u iemand in de gemeente Sluis die een Koninklijke onderscheiding verdient?
Dan kunt u hem of haar voordragen via de gemeente.

Iemand voordragen

Wat u moet weten

 • Er zijn twee soorten onderscheidingen.
 • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken?
  Vraag deze dan zes maanden van tevoren aan.
  Dit mag geen verjaardag zijn.
 • Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen (laatste werkdag vóór Koningsdag) laten uitreiken?
  Dien uw aanvraag dan bij de burgemeester in.
 • Bij uw voorstel voegt u brieven toe van de verenigingen of organisaties waar het vrijwilligerswerk gedaan is.
 • Noem begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren de persoon eraan besteedt en geef duidelijk aan waarom de persoon een Koninklijke onderscheiding verdient.

Kosten

Geen

Wie verdient een lintje?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving.
Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond.
Maar deze personen zouden best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
Kent u zo iemand?
En vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?
De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel 'lintje".

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide.
Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer (minimaal zes à tien uur per week) onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid kunnen een lintje verdienen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen?
Kijk dan op lintjes.nl.
Daar vindt u ook een aanvraagformulier.

Nog vragen?

Bel dan 14 0117 en vraag naar de medewerker Kabinetszaken.