Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Wie verdient een lintje?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel 'lintje".

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid komen in aanmerking voor een lintje.

Kent u iemand in de gemeente Sluis die een Koninklijke onderscheiding verdient? En vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen. 

Iemand voordragen

Wat u moet weten

  • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag deze dan zes maanden van tevoren aan. De bijzondere gelegenheid moet een relatie hebben met de verdienste. Om die reden is een trouwdag of verjaardag geen passende gelegenheid.
  • Wilt u de onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid, oftewel de lintjesregen, laten uitreiken? Dien dan uw verzoek uiterlijk 1 augustus in. De lintjesregen vindt de laatste werkdag vóór Koningsdag plaats.
  • Doet u een voorstel? Dan wordt u om aanvullende gegevens gevraagd brieven van de verenigingen of organisaties waar het vrijwilligerswerk gedaan is. Noem ook de begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren de persoon eraan besteedt en geef duidelijk aan waarom de persoon een Koninklijke onderscheiding verdient.

Kosten

Aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen? Kijk dan op lintjes.nl. Daar vindt u ook een aanvraagformulier. Of neem contact op met de medewerker Kabinetszaken op het telefoonnummer 14 0117 of e-mail kabinetszaken@gemeentesluis.nl