Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit drie afdelingen:

  • Externe dienstverlening
  • Beleid en beheer
  • Ondersteuning

De organisatie bestaat uit ruim 200 medewerkers verdeeld over de drie afdelingen, elk onder leiding van een afdelingshoofd.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.