Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit drie afdelingen:

  • Externe dienstverlening
  • Beleid en beheer
  • Ondersteuning

De organisatie bestaat uit ruim 200 medewerkers verdeeld over de drie afdelingen, elk onder leiding van een afdelingshoofd.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.

Bekijk het organogram (PDF)