Inventarisatie Begraafplaatsen Gemeente Sluis

Waarom deze inventarisatie?

De gemeente Sluis voert een inventarisatie uit van de begraafplaatsen. Dit heeft verschillende redenen.

  1. De administratie van de mensen die begraven liggen, controleren we en werken we bij in het digitale register;
  2. Ook willen we het gelijkheidsbeginsel tussen graven waarvoor rechten worden betaald en graven waarvoor géén rechten worden betaald opheffen;
  3. Het ruimen en herinrichten van graven met verlopen grafrechten voor een natuurlijke begraafcyclus. Vrijkomende graven worden opnieuw uitgegeven, waardoor er voldoende begraafcapaciteit blijft voor de toekomst;
  4. Bovendien helpt dit bij het beheersbaar houden van de kosten voor algemeen onderhoud van de 16 gemeentelijke begraafplaatsen.

Wat gaat er gebeuren?

Het projectteam werkt aan het compleet maken van de begraafplaatsadministratie. We begrijpen dat handelingen op een begraafplaats gevoelig liggen. Daarom pakken we dit proces zorgvuldig en gefaseerd aan. 

Hoe doen we dit?

Het projectteam gaat met veel aandacht te werk om oude gegevens uit de archieven (registerboeken) op te diepen. Deze gegevens controleren we met de gegevens in het bestaande digitale systeem. De uitkomsten leggen we ook vast op een tekening van de begraafplaats.

Daarnaast maken we foto’s van de bestaande grafstenen. Dit is nodig om de gegevens in het digitale systeem  aan te vullen. Ook gebruiken we deze foto’s om te controleren wie er echt begraven ligt. Alle gegevens controleren we met veel aandacht en waar nodig passen we deze in het digitale register aan.

Verder streven we ernaar dat elk graf een contactpersoon of rechthebbende heeft. Is dit nu nog niet bekend? Dan zetten we bordje bij dat graf voor één jaar. Als iemand reageert op dat bordje, ontvangt deze persoon een brief van ons. Bij deze brief sturen we een formulier mee met de vraag of deze persoon de contactgegevens in wil vullen. Zo kunnen wij, als het jaar voorbij is, alle mensen aanschrijven van een graf waarvan het graftermijn is verlopen. Ze moeten dan een keuze maken of ze de grafrechten willen verlengen, of dat er afstand gedaan wordt van het graf (of de colum).

Als dit proces is afgerond, draagt het projectteam de begraafplaats over aan de afdeling beheer. Zij zullen dan een plan maken voor een bovengrondse ruiming van die begraafplaats.

Wat verwachten we van u?

U komt op de begraafplaats en u ziet een bordje bij een graf staan. Kent u familie of bekenden van dat graf? Vraag of ze contact opnemen met de gemeente via begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen. Indien het antwoord op uw vraag er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl.

Veelgestelde vragen