Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend.

Kerstreces

Vanwege het kerstreces vervallen de collegevergaderingen van dinsdag 26 december en dinsdag 2 januari. De eerste collegevergadering in het nieuwe jaar is op dinsdag 9 januari 2024.

Collegebesluiten augustus 2023

Vanwege het zomerreces heeft er op 1, 8 en 15 augustus geen collegevergadering plaatsgevonden.

Collegebesluiten juli 2023

Oudere collegebesluiten kunt u terugvinden in het archief.

Archief collegebesluiten