Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend.

Tijdens het kerstreces van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari vinden er geen collegevergaderingen plaats en worden er geen collegebesluiten gepubliceerd.

Van 18 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022 hebben er geen collegevergaderingen plaatsgevonden (zomerreces).  

Oudere collegebesluiten kunt u terugvinden in het archief.

Archief collegebesluiten