Persberichten

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspanden Eede en Oostburg

  Burgemeester Vermue heeft drugspanden aan de Nieuwstraat te Eede en de Burchtstraat te Oostburg gesloten. In het pand in Eede werd een hennepkwekerij met 190 hennepplanten en 40 stekjes van hennepplanten aangetroffen. In het pand in Oostburg werd een hennepkwekerij met 544 hennepplanten, 2345 gram hennep en 209 gram hasj aangetroffen. Beide panden zijn voor drie maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland

  Begin 2020 publiceerde het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel het rapport ‘Dader of slachtoffer? Criminele uitbuiting: verkenning onder Nederlandse scholen’. Hieruit blijkt dat 55% van de Nederlandse middelbare scholen zich zorgen maakt over criminele uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel.

 • PERSBERICHT - Anne Frankboom in Oostburg gaat groeien

  In de kerktuin van de Protestantse gemeente “de Brug” in Oostburg komt een nazaat van de beroemde Anne Frankboom te staan. De kastanjeboom wordt op vrijdag 14 januari geplant door leerlingen van de Berenburcht school, burgemeester Vermue en Wethouder Poissonnier-Dekker van gemeente Sluis. Kinderraadslid Valmir Aliu en twee bestuursleden van de kerk zijn ook aanwezig bij de planting van de boom.

 • PERSBERICHT - Holiday Special, coronaproof activiteiten tijdens feestdagen

  Voor alle inwoners van de diverse kernen in de gemeente Sluis organiseert de gemeente Sluis, Buitengewoon Actief, Yaow! Events en De Eventers een aantal coronaproof activiteiten. Tijdens de feestdagen kan iedereen de livestreams kijken en zich voor één of meerdere activiteiten inschrijven en deelnemen.

 • PERSBERICHT - Principeverzoek realisatie zonnepark in Oostburg

  Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg. Met de realisatie van het zonnepark geven we invulling aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.

 • PERSBERICHT - Eerste stap toeristische verhuur

  Het college van Sluis legt het voorstel voor aan de gemeenteraad om het Kader toeristische verhuur 2022 en de Leefbaarheidsverordening 2022 vast te stellen. In deze eerste fase wordt voorgesteld een planologisch kader vast te stellen zonder een vast aantal-dagen-criterium.

 • PERSBERICHT - Procesafspraken plancapaciteit

  In 2020 hebben Burgemeester en wethouders van Sluis en Gedeputeerde Staten van Zeeland afspraken gemaakt om nieuwe woningbouwplannen, die een goede toevoeging zijn aan de bestaande woningvoorraad, mogelijk te maken. Die afspraken zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak Plancapaciteit.

 • PERSBERICHT - Vanaf 1 november 2021: verzamelcontainers voor babyluiers bij kinderopvanglocaties

  Op 1 januari 2021 ging de nieuwe afvalinzameling in de gemeente Sluis van start. Eén van de veranderingen was het inzamelen van het restafval eens in de vier weken. Uit ervaringen is gebleken dat dit voor ouders met kleine kinderen in de luiers niet altijd haalbaar is.

 • Overige persberichten