Persberichten

 • PERSBERICHT - Hinder door staking in leerlingen- en zorgvervoer

  Werknemers in het leerlingen- en zorgvervoer gaan op woensdag 30 november 2022 opnieuw staken. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor is die dag de Regiotaxi Zeeuws-Vlaanderen beperkt beschikbaar. Gebruikers gaan hinder ervaren. Pas morgen weet de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland hoe groot de stakingsbereidheid zal zijn.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis reikt gouden K uit aan kunstenaar Rini Fenijn

  Gouden K's worden toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst. Jaarlijks worden er maximaal 10 Gouden K’s uitgereikt. In 2022 zijn door 48 gemeenten inwoners voorgedragen voor een Gouden K. De jury en het bestuur van Stichting Kunstweek hebben na beoordeling van de motivaties voor toekenning van Gouden K’s, besloten om een van de tien Gouden K toe te kennen aan kunstenaar Rini Fenijn, beter bekend onder de naam Ferini. Hij is de enige in Zeeland die een gouden K in ontvangst mag nemen. Op maandag 21 november reikt wethouder Cees Liefting officieel de gouden K uit aan kunstenaar Rini Fenijn.

 • PERSBERICHT - Orange the World

  21 november 2022

  Orange the World is een campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. De campagne is van 25 november tot 10 december. Om de campagne aan te kondigen, hijst burgemeester Marga Vermue op 24 november om 09.00 uur de ‘Orange The World Vlag’ bij het gemeentehuis in Oostburg. Zij doet dit in het bijzijn van een aantal leden van de Zeeuws Vlaamse service clubs en andere belangstellenden. Daarna is er op het gemeentehuis alle gelegenheid om samen over dit onderwerp te praten. Uiteraard met een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte uitgenodigd.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis reikt gouden K uit aan kunstenaar Rini Fenijn

 • PERSBERICHT - Handen uit de mouwen tijdens de Dag van de Ondernemer

 • PERSBERICHT - Werkzaamheden kade Westhavendam Breskens

  Het havengebied van Breskens is volop in ontwikkeling. Onderdeel van dit havengebied zijn de damwanden van de kades. Deze nam de gemeente in oktober 2019 over van het Rijk. Vanwege de eigendomsoverdracht onderzocht Rijkswaterstaat de huidige staat van de kadeconstructies. Daaruit bleek dat beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen.

 • PERSBERICHT - Sluitende begroting 2023 met ruimte voor ambitie

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2023 en meerjarenraming voor 2024-2026. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De begroting sluit met een positief resultaat van € 24.000,- voor 2023. Het college gaat komend jaar verder met de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Het meerjarenperspectief geeft ruimte om verder te bouwen aan een leefbare en economisch gezonde gemeente Sluis. Ondanks het positieve saldo is voorzichtigheid geboden en blijft het maken van keuzes onvermijdelijk.

 • PERSBERICHT - Novembermaand – herdenkingsmaand

  Op vrijdag 4 november en zondag 6 november herdenken we in de gemeente Sluis het einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we de bevrijding. We staan stil bij de betekenis van vrijheid en de waarde van veiligheid. We herdenken op vrijdag 4 november in Eede, Aardenburg en Sluis en op zondag 6 november in Hoofdplaat, Biervliet, Oostburg en Retranchement. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheden en de bevrijdingsactiviteiten.

 • PERSBERICHT - Burgemeestersontbijt met leerlingen van basisschool Sint Jozef uit Eede

  Het Burgemeestersontbijt is terug van weggeweest. Op vrijdag 14 oktober 2022 vanaf 9 uur vindt in het Belfort in Sluis het Burgemeestersontbijt plaats. Samen met burgemeester Marga Vermue genieten leerlingen van groep 6, 7, 8 van basisschool Sint Jozef uur van een gezond en voedzaam ontbijt.

 • PERSBERICHT - Crisisnoodopvang Aardenburg opent deuren op 11 oktober

  De crisisnoodopvang in Aardenburg opent dinsdag 11 oktober haar deuren. Aan de voormalige gymzaal, Sint Bavostraat 9 in Aardenburg is een crisisnoodopvang voor 40 personen gerealiseerd voor tijdelijke opvang. De gemeente Sluis geeft daarmee gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten in Nederland om per direct slaapplaatsen te regelen voor vluchtelingen.

 • PERSBERICHT - 11 oktober Coming Out Day; Gemeente Sluis hijst de regenboogvlag

  Op 11 oktober 2022 is het Coming Out Dag. Het is de dag waarop gemeenten in Zeeland uit solidariteit met hun LHBTI-inwoners de regenboogvlag hijsen. Een klein gebaar met een grote symbolische waarde. Gemeente Sluis hijst deze ochtend om 9.00 uur de regenboogvlag voor het gemeentehuis in Oostburg en gaat daarna samen met belangstellenden in gesprek. Uiteraard met een kopje koffie of thee erbij!

 • PERSBERICHT - Inloopavond Masterplan Oostburg drukbezocht

  Op woensdag 28 september vond de eerste inloopavond plaats over het masterplan Oostburg in het Zwin College. De avond kon op veel belangstelling rekenen: zo’n driehonderd inwoners en ondernemers kwamen een kijkje nemen.

 • PERSBERICHT - Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen Aardenburg

  De gemeente Sluis geeft gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten in Nederland om per direct slaapplaatsen te regelen voor vluchtelingen. Aan de voormalige gymzaal, Sint Bavostraat 9 in Aardenburg wordt daarom een crisisnoodopvang voor 40 personen gerealiseerd voor tijdelijke opvang.

 • PERSBERICHT - Grenzeloos genieten in de Zwinstreek

  Van 24 september t/m 2 oktober staat de Zwinstreek weer in de schijnwerpers. Een bijzondere regio aan zee waar prachtige natuur, een rijke geschiedenis en culinaire rijkdom elkaar afwisselen.

 • Overige persberichten