Persberichten

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis vormt noodfonds Oekraïne

  Het college van burgemeester en wethouders van Sluis heeft de wens uitgesproken om financieel bij te dragen in humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Daar waar andere gemeenten kiezen voor een schenking aan bijvoorbeeld Giro 555, geeft het college de voorkeur om hulp lokaal aan te bieden. Daarom is er een lokaal fonds voor humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne opgericht. De omvang van dit lokale fonds is € 47.000.

 • PERSBERICHT - Brede Welvaart Conferentie 13 mei 2022

  Op 13 mei a.s. organiseren de burgemeesters van de stedenbandgemeenten Roel Wever (Heerlen), Femke Halsema (Amsterdam), Marga Vermue (Sluis) en Ben Visser (Eemsdelta) samen met de Stadsregio Parkstad Limburg de Brede Welvaart Conferentie. Bestuurders, directeuren en professionals gaan tijdens de conferentie met elkaar in gesprek over kansengelijkheid tussen regio’s en binnen stedelijke gebieden. Ze zoeken antwoorden op de vraag hoe de huidige groeiende ongelijkheid verminderd kan worden en hoe hierin vanuit eigen regionale en lokale signatuur het verschil gemaakt kan worden. De Brede Welvaart Conferentie vindt plaats op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

 • PERSBERICHT - Bridgesociëteit Oostburg koninklijk geëerd

  Op maandag 2 mei ontvangt de Bridgesociëteit Oostburg (B.S. Oostburg) uit handen van de commissaris van de Koning, Dhr. Han Polman, een Koninklijke Erepenning. Op 3 september 2021 bestond de bridgevereniging 100 jaar. Acht maanden later wordt deze onderscheiding officieel overhandigd. De uitreiking vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering en gebeurt in het bijzijn van de commissaris van de Koning, Han Polman, en de burgemeester van Sluis, Marga Vermue.

 • PERSBERICHT - Positieve resultaten na één jaar nieuwe manier van afvalinzameling

  Op 1 januari 2021 ging in de gemeente Sluis de nieuwe manier van afvalinzameling in. Het restafval wordt sinds die tijd eens in de vier weken opgehaald, het PMD-afval wordt eens in de twee weken opgehaald en papier en karton wordt ingezameld via een papiercontainer. De resultaten van het eerste jaar zijn positief. Uit de evaluatie blijkt dat het huishoudelijk restafval is verminderd en dat er minder ander afval, zoals GFT, papier, PMD, glas en textiel, in het restafval zit.

 • PERSBERICHT - Herdenkingen op 4 mei in de gemeente Sluis

  Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - de militairen en burgers - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In de gemeente Sluis worden er verscheidene herdenkingsbijeenkomsten en stille tochten gehouden.

 • PERSBERICHT - Honoré Geernaert uit Aardenburg Koninklijk onderscheiden

  28 april 2022

  Burgemeester Marga Vermue reikte op 27 april, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding uit aan Honoré Geernaert uit Aardenburg. De heer Geernaert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de onderscheiding uitgereikt na de jaarlijkse Oranjeschieting van handbooggilde Sint Sebastiaan in Aardenburg.

 • PERSBERICHT - Lintjesregen 2022

  Na twee jaar decoreren in aangepaste vorm vindt de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Sluis weer op de traditionele wijze plaats. Burgemeester Marga Vermue bezoekt op dinsdag 26 april vier gedecoreerden thuis. Zij krijgen te horen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden komen uit diverse kernen uit de gemeente Sluis.

 • PERSBERICHT - Coalitievorming Sluis afgerond

  De onderhandelingen, onder leiding van de heer Arnold Scheppers, over de vorming van een coalitie zijn afgerond. De fracties van Sluis Lokaal, VVD en PvdA zijn gekomen tot het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Daarnaast is de portefeuilleverdeling samengesteld.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis organiseert ontmoetingsdag Oekraïners

  Op zaterdag 16 april van 10:00 uur tot 12:00 uur organiseert gemeente Sluis een ontmoetingsdag voor alle Oekraïense mensen die in de gemeente verblijven, de vrijwilligers, de gastgezinnen die onderdak bieden aan Oekaïense vluchtelingen en iedereen die zich betrokken voelt bij de situatie in Oekraïne.

 • PERSBERICHT - Engelse vliegtuigbom gevonden in Breskens

  In verband met ontwikkelingswerkzaamheden in Breskens vindt er aan de Nieuwesluisweg een explosievenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt en geruimd worden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.

 • PERSBERICHT - Hugo Gastkemper uit Cadzand geridderd

  Loco-burgemeester Martina Huijsmans van de gemeente Delft reikte op 31 maart 2022, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan drs. Hugo Jan Gastkemper. Meneer Gastkemper, woonachtig in Cadzand, ontvangt deze bijzondere onderscheiding voor zijn jarenlange en succesvolle inzet op gemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het gebied van waterbeheer. De uitreiking vond plaats in Delft, tijdens een congres ter ere van zijn afscheid van de academische wereld; hij is sinds februari jl. met pensioen.

 • PERSBERICHT - Intentieovereenkomst realisatie zonnepark Oostburg ondertekend

  Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november 2021 om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek van SolarEnergyWorks voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg.

 • PERSBERICHT - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Regiopark Oostburg

  De commissie Ruimte/Algemeen Bestuur heeft op 8 maart 2022 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ behandeld.

 • PERSBERICHT - Beëindiging interbestuurlijk toezicht jeugdbescherming Zeeland

  De minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om het interbestuurlijk toezicht op de jeugdbescherming in Zeeland af te sluiten. Dit toezicht was per 11 december 2020 ingesteld als gevolg van de ontstane situatie met jeugdbescherming. Naar aanleiding hiervan fuseerden op 1 juli 2021 de gecertificeerde instellingen Intervence en Jeugdbescherming (JB) West en is hard gewerkt aan de integratie van beide instellingen. Met alle maatregelen die zijn genomen, is volgens de inspecties een duurzame basis gelegd voor de jeugdbescherming in Zeeland, waardoor het interbestuurlijk toezicht opgeheven is. De minister heeft de Tweede Kamer hierover op 18 maart via een kamerbrief geïnformeerd.

 • PERSBERICHT - Drugscriminaliteit herkennen? Ontmoet de Bijtende Bende!

  Van woensdag 30 maart tot en met vrijdag 1 april 2022 komt de Bijtende Bende naar Zeeuws-Vlaanderen. In de Bijtende Bende bus ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugscriminaliteit. Ze leren signalen te herkennen en wat hiermee te doen.

 • PERSBERICHT - Vanaf 31 maart registratieplicht toeristische verhuur

  Vanaf 31 maart a.s. is iedereen die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen betaling verhuurt in de gemeente Sluis, verplicht om te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. In bijgevoegd persbericht lees je hierover meer.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis benoemt nieuwe voorzitter RMDO

  Het college van burgemeester en wethouders Sluis heeft op 15 maart jongstleden besloten om de heer Dr.(Henk) Dijkmans te benoemen als nieuwe voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ondersteuning. Hij volgt de heer (Rien) Puyenbroek op die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

 • PERSBERICHT - Opkomstpercentages gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022 16.00 uur)

  Om 16.00 uur was 26.31% van de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen.

 • PERSBERICHT - Opkomstpercentages gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022 11.00 uur)

  Om 11.00 uur was 11.68 %van de stemgerechtigden voor de Gemeenteraadverkiezingen opgekomen. De volgende opkomstpercentages worden om 16.00 uur doorgegeven.

 • PERSBERICHT - Opkomstcijfers gemeenteraadsverkiezingen (15 maart 2022 21.00 uur)

  Om 21.00 uur zijn in totaal 911 stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen. Dit aantal stemgerechtigden is enkel voor drie locaties: Oostburg, Breskens en Sluis. De volgende opkomstcijfers worden woensdag 16 maart 2022 om 11.00 uur doorgegeven.

 • PERSBERICHT - Sluiting woning Sluis

  Burgemeester Vermue heeft een woning aan de Sint Brandarisstraat te Sluis gesloten. Dit nadat daar handelshoeveelheden softdrugs en harddrugs werden aangetroffen. Het adres is voor drie maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Opkomstcijfers gemeenteraadsverkiezingen (14 maart 2022 21.00 uur)

  Om 21.00 uur zijn in totaal 636 stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen. Dit aantal stemgerechtigden is enkel voor drie locaties, Oostburg, Breskens en Sluis. De volgende opkomstcijfers worden dinsdag 15 maart om 21 uur doorgegeven.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis roept op tot solidariteit met Oekraïne

  Zaterdag 12 maart worden in gemeentehuizen in heel Europa activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Ook gemeente Sluis geeft gehoor aan deze oproep om solidariteit te betuigen. Het gemeentehuis in Oostburg stelt zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur haar deuren open voor alle burgers die zich betrokken voelen. De ingang is aan de voorzijde van het gemeentehuis.

 • PERSBERICHT - Zeeuwse kustgemeenten ondertekenen convenant Zandfonds

  Woensdag 9 maart om 16.00 uur wordt het convenant Zandfonds ondertekend door de Zeeuwse kustgemeenten Veere, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Vlissingen. Dit gebeurt bij het Strandpaviljoen Vloed te Dishoek. In dit convenant wordt er afgesproken om samen als Zeeuwse gemeenten op te trekken. De inzet is zorgen dat de Zeeuwse stranden, vanaf het voorjaar tot het najaar voldoende zand hebben voor de strandrecreatie.

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis steunt Oekraïne

  Vandaag, maandag 7 maart, is de Oekraïense vlag gehesen bij het gemeentehuis in Oostburg. Hiermee betuigt de gemeente Sluis steun aan Oekraïne tijdens de oorlog.

 • PERSBERICHT - Start pilot gratis kinderopvang in Sluis, Hulst en Terneuzen

  In de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten start een pilot gratis kinderopvang. De colleges van burgemeester en wethouders van Sluis en Hulst hebben hier al eerder een definitief besluit over genomen. Op 22 februari 2022 heeft ook het college van Terneuzen ingestemd met de pilot. Het besluit volgt op het verzoek van de projectorganisatie ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen’ om financiële ondersteuning van het pilotproject ‘gratis kinderopvang’ in de regio Zeeuws- Vlaanderen.

 • PERSBERICHT - Volgende stap in bestemmingsplanprocedure Euregiotuinen

  Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ ter inzage gelegen. Hierin is beschreven welke recreatieve activiteiten en functies er zijn toegestaan, op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag komen en hoe rekening wordt gehouden met aspecten als geluids- en verkeersoverlast.

 • PERSBERICHT - Masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen

  De gemeenteraad van Sluis heeft tijdens de raadsbijeenkomst van 27 januari unaniem besloten verder te willen gaan met de ontwikkeling van een masterplan voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen. Na een verkenningsperiode, waarin de haalbaarheid is onderzocht, volgt nu de fase van planvorming. Deze planvormingsfase moet leiden tot een masterplan, zo is de opdracht voor het college. Daar wordt een klein jaar voor uitgetrokken. Alle opties liggen daarbij nog open.

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspanden Eede en Oostburg

  Burgemeester Vermue heeft drugspanden aan de Nieuwstraat te Eede en de Burchtstraat te Oostburg gesloten. In het pand in Eede werd een hennepkwekerij met 190 hennepplanten en 40 stekjes van hennepplanten aangetroffen. In het pand in Oostburg werd een hennepkwekerij met 544 hennepplanten, 2345 gram hennep en 209 gram hasj aangetroffen. Beide panden zijn voor drie maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland

  Begin 2020 publiceerde het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel het rapport ‘Dader of slachtoffer? Criminele uitbuiting: verkenning onder Nederlandse scholen’. Hieruit blijkt dat 55% van de Nederlandse middelbare scholen zich zorgen maakt over criminele uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel.

 • PERSBERICHT - Anne Frankboom in Oostburg gaat groeien

  In de kerktuin van de Protestantse gemeente “de Brug” in Oostburg komt een nazaat van de beroemde Anne Frankboom te staan. De kastanjeboom wordt op vrijdag 14 januari geplant door leerlingen van de Berenburcht school, burgemeester Vermue en Wethouder Poissonnier-Dekker van gemeente Sluis. Kinderraadslid Valmir Aliu en twee bestuursleden van de kerk zijn ook aanwezig bij de planting van de boom.

 • PERSBERICHT - Holiday Special, coronaproof activiteiten tijdens feestdagen

  Voor alle inwoners van de diverse kernen in de gemeente Sluis organiseert de gemeente Sluis, Buitengewoon Actief, Yaow! Events en De Eventers een aantal coronaproof activiteiten. Tijdens de feestdagen kan iedereen de livestreams kijken en zich voor één of meerdere activiteiten inschrijven en deelnemen.

 • PERSBERICHT - Principeverzoek realisatie zonnepark in Oostburg

  Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag 23 november om onder een aantal voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een principeverzoek voor de realisatie van een zonnepark in Oostburg. Met de realisatie van het zonnepark geven we invulling aan de landelijke en regionale duurzaamheidsopgave die voor ons ligt.

 • PERSBERICHT - Eerste stap toeristische verhuur

  Het college van Sluis legt het voorstel voor aan de gemeenteraad om het Kader toeristische verhuur 2022 en de Leefbaarheidsverordening 2022 vast te stellen. In deze eerste fase wordt voorgesteld een planologisch kader vast te stellen zonder een vast aantal-dagen-criterium.

 • PERSBERICHT - Procesafspraken plancapaciteit

  In 2020 hebben Burgemeester en wethouders van Sluis en Gedeputeerde Staten van Zeeland afspraken gemaakt om nieuwe woningbouwplannen, die een goede toevoeging zijn aan de bestaande woningvoorraad, mogelijk te maken. Die afspraken zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak Plancapaciteit.

 • PERSBERICHT - Vanaf 1 november 2021: verzamelcontainers voor babyluiers bij kinderopvanglocaties

  Op 1 januari 2021 ging de nieuwe afvalinzameling in de gemeente Sluis van start. Eén van de veranderingen was het inzamelen van het restafval eens in de vier weken. Uit ervaringen is gebleken dat dit voor ouders met kleine kinderen in de luiers niet altijd haalbaar is.

 • Overige persberichten