Toegankelijkheid

Met deze toegankelijkheidsverklaring legt de gemeente Sluis verantwoording af over de online informatievoorziening en dienstverlening zoals door ons aangeboden op deze website. De gemeente Sluis streeft naar een website die voor iedereen toegankelijk is. Een ieder moet de website goed kunnen vinden, bekijken en gebruiken zoals bedoeld in de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 (niveau AA).

Scope

Deze verklaring is van toepassing op:

•    https://www.gemeentesluis.nl

De toegankelijkheidsverklaring is te vinden in het centraal Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Het toegankelijkheidslabel van gemeente Sluis. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Nalevingsstatus

Gemeente Sluis verklaart dat de website in grote lijnen voldoet aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit het door WCAG.nl onafhankelijk uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de gemeente Sluis nog niet aan alle eisen voldoet.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

•    PDF-bestanden

De PDF-bestanden voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Het gevolg is dat deze bestanden voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn.

Alternatieven en maatregelen

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze PDF-documenten. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neemt u dan contact met ons op via info@gemeentesluis.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om aan de Webrichtlijnen te voldoen, doen wij het volgende:

  • Onderzoek: Onze website wordt jaarlijks door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de overheidsstandaard webrichtlijnen versie 2.1 niveau AA. Op 18 september 2020 is onze website getoetst op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk en duurzaam op.
  • Interne en periodieke controle: Alle content wordt vóór publicatie getoetst op toegankelijkheid. Tevens maken wij gebruik van de tool Siteimprove om periodiek tussentijdse controles uit te voeren.
  • Software website: Het Content Management Systeem (CMS) biedt ondersteuning om goed toegankelijke pagina's te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van gemeente Sluis, burgemeester mr. M.M.D. Vermue.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@gemeentesluis.nl.