Inwoners

Nieuws

  • Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ is 20 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar i... Lees meer over 'Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen'
  • De traditionele nieuwjaarsreceptie gaat dit jaar niet door in verband met de coronamaatregelen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft samen met de gemeenteraadsleden voor een alternatief gezorgd: een... Lees meer over 'Nieuwjaarsreceptie'
  • Het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Sluis wensen u en uw dierbaren in deze nieuwjaarsvideo graag een gezond en gelukkig 2021! Lees meer over 'Nieuwjaarsboodschap'
  • Alle nieuws- en persberichten van 2021. Lees meer over 'Overige nieuwsberichten'