Inwoners

Nieuws

  • Op donderdag 8 december organiseren we voor ondernemers een netwerkborrel op het gemeentehuis in Oostburg.Lees meer over 'Ondernemerscafé op 8 de...'

  • De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 13 december 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.Lees meer over 'Raadscommissie Samenleving/Mid...'

  • In de gemeente Sluis vinden we het belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken. Daarom hebben we samen met stads- en dorpsraden en verenigingen opnieuw de actie ‘Aandacht voor elkaar’ opgezet.Lees meer over 'Aandacht voor elkaar - Groet e...'

  • Heeft uw culturele organisatie (zonder winstoogmerk) in 2021 verlies gemaakt vanwege gemiste inkomsten door (rijks) overheidsmaatregelen voor Covid-19Lees meer over 'Compensatieregeling cultuur'

  • Alle nieuws- en persberichten van 2022.Lees meer over 'Overige nieuwsberichten'