Melding openbare ruimte (MOR)

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Ziet u buiten iets wat kapot is, overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt? Geef dit dan eenvoudig aan ons door via het online meldingsformulier. Via dit formulier maakt u snel en makkelijk een melding en kunt u een foto meesturen van de situatie.

Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld een melding maken over:

 • Kapot straatmeubilair zoals bankjes of prullenbakken
 • Modder op de weg (binnen de bebouwde kom)
 • Dode dieren zoals vogels, egels of huisdieren
 • Openbaar groen zoals snoeien van bomen, dunnen van bosplantsoen, gras maaien en onkruidbestrijding op verhardingen
 • Overlast ongedierte zoals ratten en wespen
 • Speelvoorzieningen zoals speeltuinen of speelveldjes
 • Wegen, stoepen en fietspaden zoals gat in wegdek of losliggende stoeptegel
 • Zwerfvuil

Melding doen (online)

Overige meldingen

Wilt u iets anders melden of een klacht indienen? Bijvoorbeeld een verloren of gevonden voorwerp, over afval, een dier in nood, drugsoverlast of een kapotte lantaarnpaal? Kijk dan hieronder waar u terecht kunt.

Verloren of gevonden voorwerpen

Sleutels, bril, tas of een sieraad kwijt? Of heeft u juist een voorwerp gevonden? Geef dit dan door op verlorenofgevonden.nl.

Verloren of gevonden

Een gevonden voorwerp ophalen

Als u een gevonden voorwerp komt ophalen in het gemeentehuis, heeft u nodig:

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Eventueel een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp.

Sleutels, paspoort of huisdier gevonden?

 • Heeft u sleutels verloren of gevonden? Dan kunt u ze afgeven bij onze balie. Sleutels moeten niet worden geregistreerd, omdat ze vaak moeilijk te omschrijven zijn en veel op elkaar lijken.
 • Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) mag u als vinder niet thuis bewaren. Lever deze in bij onze balie.
 • Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meld dit dan bij Stichting Amivedi.

Wat u moet weten

De gemeente bewaart voorwerpen drie maanden. Voorwerpen die meer dan € 450 kosten, blijven een jaar in de kluis van de gemeente. Elke vinder kan na een tijd eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Het voorwerp moet wel gemeld zijn op verlorenofgevonden.nl.

Gestolen?

Denkt u dat uw voorwerp is gestolen, doe dan online aangifte bij de politie of ga naar het politiebureau.

Afvalinzameling

Heeft u een vraag of klacht over de afvalinzameling? Bel dan met de Zeeuwse Reinigingsdienst via (0115) 478 100.

Dier in nood
 • Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing? Bel dan 144.
 • Gevonden dood groot wild? Bel de politie via (0900) 8844.
 • Vermiste of gevonden huisdieren? Geef vermiste of gevonden huisdieren op bij Mijn Dier is Zoek en Amivedi.
Drugsoverlast

Heeft u te maken met drugsoverlast? Dan kunt u gratis en eventueel anoniem bellen met de drugsoverlastlijn op (0800) 022 50 85. U krijgt dan bureau Houdgreep aan de lijn. Houdgreep wil overlast door de handel in en het gebruik van verdovende middelen terugdringen.

U kunt de overlast ook online melden via de website van de politie of e-mail naar houdgreep@zeeland.politie.nl.

Kapotte lantaarnpaal

Net als alle lampen moeten ook de lampen in lantaarnpalen wel eens vervangen worden. We vervangen deze preventief wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken. Maar het kan voorkomen dat lampen eerder uitvallen. U helpt ons dan door dit aan ons te melden, zodat wij deze storingen aan de openbare verlichting snel kunnen oplossen.

Meld een kapotte lantaarnpaal via de meldpagina van Bureau Openbare Verlichting Zeeland.

Milieuklacht

Heeft u een klacht over meldingen van overlast door bedrijven of industrieterreinen? Neem dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). U kunt bij RUD Zeeland terecht voor meldingen van overlast door bijvoorbeeld geur, geluid, stof, licht of trillingen. U kunt ook een melding doen wanneer u denkt dat het water of de bodem in uw omgeving verontreinigd is. In het buitengebied komt de RUD in actie bij stropen en illegale houtkap. 

De milieuklachtenlijn van RUD Zeeland is 24/7 bereikbaar via tel. 0118-412323. Digitaal melden kan natuurlijk ook. Dat doet u online via www.milieuklachtencentrale.nl

Stroomstoring, gasstoring of waterstoring

Heeft u last van een stroomstoring of gasstoring? Kijk dan op www.gasenstroomstoring.nl.

Kijk voor storingen en werkzaamheden aan de waterleiding op www.waterstoring.nl.