Het omgevingsplan

Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en dekt het hele gebied van de gemeente Sluis. Hierin vindt u alle regels voor de fysieke leefomgeving. Voor 1 januari 2032 moeten we in Sluis een omgevingsplan hebben. Tot die tijd werken we met het tijdelijke omgevingsplan.

Dat tijdelijke omgevingsplan bestaat uit:

  • de huidige bestemmingplannen en beheersverordeningen;
  • Rijksregels die naar de gemeente overgaan;
  • erfgoed(archeologie)-, en geurverordening en verordening afvoer regen- en grondwater.
Wanneer krijgt u te maken met het omgevingsplan?

Als u iets wilt ontwikkelen of veranderen in de leefomgeving dan moet u zich houden aan de regels uit het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u een woning wilt bouwen of verbouwen of als u een bedrijf begint. Tot 1 januari 2024 gelden de regels uit het bestemmingsplan. Daarna moet u zich houden aan de regels die in het omgevingsplan staan.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan straks de ruimtelijke regels, zoals die nu in het bestemmingsplan staan. Ook komen er milieuregels in te staan en regels over bijvoorbeeld gezondheid. Veel regels uit verordeningen nemen we later ook op in het omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld regels voor het kappen van bomen.

In het animatiefilmpje omgevingsplan en afwegingsruimte kunt u zien wat er in het omgevingsplan staat en welke afwegingsruimte de gemeente daar in kan hebben.

Waar vindt u de regels uit het omgevingsplan?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een nieuw omgevingsloket waarin u bij het onderdeel Regels op de kaart kunt zien wat de regels zijn. U kunt via dit loket ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet u doen als uw plan niet aan de regels uit het omgevingsplan voldoet?

Kijk hiervoor op de pagina Omgevingsvergunning.