WOZ-beschikking/waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen.

Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting.

WOZ beschikking

Elke belanghebbende die een aanslag OZB krijgt, ontvangt automatisch een WOZ-beschikking. Als u een WOZ-beschikking ontvangt, betekent dit niet automatisch dat u ook belastingplichtig bent. Andersom geldt ook. Als u geen WOZ-beschikking ontvangt, kunt u toch belastingplichtig zijn.

WOZ waarde

De WOZ-waarde is het bedrag dat uw pand bij verkoop zou kunnen opbrengen op 1 januari van het lopende jaar.