Duurzame mobiliteit

Veel voertuigen maken nog gebruik van benzine of diesel. Dit zijn fossiele energiebronnen. De gemeente wil het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Duurzame mobiliteit is beter voor het milieu, maar ook beter voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid. Daarom zijn er afspraken gemaakt voor het plaatsen van openbare laadpalen en kunt u gebruik maken van subsidieregelingen.

Oplaadpunten

Voor een overzicht van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (auto’s) in de gemeente Sluis, kunt u terecht op www.oplaadpunten.nl. Hier kunt u als elektrische rijder onder andere terugvinden of een laadpaal bezet is. Een soortgelijk overzicht voor elektrische fietsen vindt u op www.fietsoplaadpunten.nl

Wilt u graag in uw omgeving een laadpaal voor uw elektrische voertuig? Dan kunt u contact opnemen met één van de volgende drie partijen in de gemeente Sluis: 

Kabelgoottegels aanvragen

Het aantal elektrische auto's in onze gemeente stijgt. Heeft u ook een elektrische auto? Dan is het fijn als u uw voertuig op de eigen oprit of dichtbij huis kunt opladen. Daar is wel een kabel voor nodig. En juist die zorgt mogelijk voor gevaarlijke situaties op de stoep. In het huidige beleid is het dan ook niet toegestaan om een kabel vanuit uw huis of ander gebouw over de openbare weg uit te rollen. Ook het plaatsen van private palen in het openbaar gebied met voeding vanuit de eigen woning (de zogenoemde verlengd private palen) kan niet. Met de start van een proefproject probeert de gemeente Sluis u wel een optie te bieden. 

Meer informatie kabelgoottegels

Subsidieregelingen

Om de transitie naar meer duurzame personenauto’s mogelijk te maken, is er een subsidieregeling van de Rijksoverheid waar u als particulier gebruik van kunt maken. Voor meer informatie over de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp

Voor ondernemers en non-profitinstellingen is er de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze subsidieregeling is van toepassing op de aankoop of financial lease van een volledig elektrisch voertuig, uit voertuigcategorie N1 of N2. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba