Nieuwbouw en gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht bij nieuwbouw voor kleinverbruikers komen te vervallen. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) vormt hier de basis voor. De bedoeling van de wet is om een eerste stap te zetten naar een gasloze woningvoorraad. In 2050 moeten alle woningen duurzaam zijn.

De Wet VET betekent dat alle nieuwbouw met een kleinverbruikersaansluiting (woningen én bedrijven) geen gasaansluiting meer mogen bevatten. Een kleinverbruiker is een gasaansluiting van maximaal 40 kubieke meter gas per uur.

Een vergunningsaanvraag die binnenkomt bij de afdeling vergunningen, waarbij nog wordt voorzien in een gasaansluiting wordt geweigerd. De gemeente zal de aanvrager vragen om de aanvraag te wijzigen. Indien de aanvraag niet wordt veranderd, moet de aanvrager onderbouwen op basis van welke uitzonderingsgrond én op basis van welke zwaarwegende reden van algemeen belang een gasaansluiting noodzakelijk is. Als dit niet wordt aangetoond, wordt de aanvraag definitief geweigerd.

Meer informatie over de Wet VET vindt u op de website www.duurzaambouwloket.nl/wet-voortgang-energietransitie.

Een energiezuinig gebouw is een duurzaam en comfortabel gebouw. Zeker als u zelf een nieuwbouw woning gaat bouwen is het financieel aantrekkelijk om te kijken hoe u uw woning zo duurzaam mogelijk ontwerpt. De gemeente en het Duurzaam Bouwloket hebben een stappenplan opgesteld met uitleg en tips over hoe u stap voor stap uw nieuwbouwwoning duurzaam kunt ontwerpen.

Stappenplan duurzame nieuwbouw (PDF)