Omgevingsvergunning aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Een omgevingsvergunning kan gaan over de volgende onderdelen:

  • Bouwen
  • Wonen
  • Slopen of wijzigen van monumenten
  • Handelen in strijd met de regels van het omgevingsplan
  • Kappen van bomen
  • Uitvoeren van een werk
  • Brandveilig gebruik van gebouwen
  • Milieutoets
  • Gevelreclame

Regelen

Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt.

Stap 1: Vergunning wel of niet nodig?

Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket. Dit duurt een paar minuten. U weet dan of u vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Twijfelt u na de vergunningscheck? Vul dan het intakeformulier Bouwplan in. Let op: hieraan zijn kosten verbonden.
Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u meestal een vergunning nodig.

Stap 2: Check het omgevingsplan

Ga na of uw plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Een overzicht van de omgevingsplannen vindt u op Regels op de kaart op de website van het Omgevingsloket. Past uw project niet in het omgevingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. 

Stap 3: Vooroverleg

Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen voor uw plan? Vul dan het intakeformulier Bouwplan in. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Stap 4: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig.

Kosten

De kosten hangen af van uw aanvraag.

Reactie

De gemeente handelt een aanvraag binnen 8 tot 26 weken af. Dit kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen.

Nog vragen?

Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.