Omgevingsvergunning aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Een omgevingsvergunning kan gaan over de volgende onderdelen:

  • Bouwen
  • Wonen
  • Slopen of wijzigen van monumenten
  • Afwijken van bestemmingsplan
  • Kappen van bomen
  • Uitvoeren van een werk
  • Brandveilig gebruik van gebouwen
  • Milieutoets
  • Gevelreclame

Regelen

Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt.

Stap 1: Vergunning wel of niet nodig?

Doe de vergunningscheck .
Dit duurt een paar minuten.
U weet dan of u vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
Twijfelt u na de vergunningscheck?
Bel ons dan op 14 0117.
Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u meestal een vergunning nodig.

Stap 2: Check het bestemmingsplan

Ga na of uw plan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.
Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Past uw project niet in het bestemmingsplan?
Dan kunt u een verzoek indienen .

Stap 3: Vooroverleg

Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen voor uw plan?
Overleg dan vooraf  met ons.
U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Stap 4: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket Online.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Bent u een ondernemer?
Dan heeft u een eHerkenning nodig.

Kosten

De kosten hangen af van uw aanvraag.

Reactie

De gemeente handelt een aanvraag binnen 8 tot 26 weken af.
Dit kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen.

Nog vragen?

Bel ons op 14 0117.