Welstandsadvies vragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand. Daarmee bedoelen we onder andere het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het ontwerp en het materiaal dat u gebruikt. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw bouwaanvraag aan de eisen voor welstand. In de Welstandsnota staat hoe deze commissie dat doet.

De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere woensdag in de even weken om 9.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. De agenda ligt vanaf de dinsdag ervoor ter inzage in het KCC en is opvraagbaar via 14 0117.

De Welstandsnota inzien

Voordat u een bouwaanvraag indient, kunt u om een welstandsadvies vragen. Dit heet een bouwplanvooroverleg. Aan een bouwplanvooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de leges van een omgevingsvergunning.

Regelen

Een bouwplanvooroverleg aanvragen

Let op: Momenteel ondervinden we problemen met het verzenden van de aanvraag. Dit kan te maken hebben met de grootte van de bestanden die geüpload moeten worden. Daarom vragen wij u, om na verzending van de aanvraag, telefonisch contact met ons op te nemen via 140117. We proberen dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Indienen

  • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van naastgelegen bebouwing (van de bestaande situatie en de nieuwe situatie). Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering.
  • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.
  • Materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen.

Vragen?

Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.