Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen en jongeren voor wie een sportvereniging of cultuuractiviteit te duur is. Het fonds betaalt (een deel van) de contributie, het lesgeld en/of materiaalkosten rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder. Hierdoor krijgt iedereen een kans om te profiteren van de kracht van sport en cultuur!

Regelen

Kinderen tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor het Jeugdfonds indien de ouder/verzorger een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum.

Een aanvraag bij het Jeugdfonds wordt gedaan door een intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van de gemeente, een leerkracht of een jongerenwerker. 

Neem voor het starten van een aanvraag dus contact op met uw klantmanager/consulent van de gemeente of zoek een tussenpersoon via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De consulenten van Werk en Inkomen/Schuldhulpverlening zijn bereikbaar per e-mail (werkeninkomen@gemeentesluis.nl) of telefoon (via het nummer: 140117).

Volwassenen vanaf 19 jaar

Volwassenen vanaf 19 jaar kunnen aanvraag indienen voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.