Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op het riool. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. U krijgt de aanslag voor rioolheffing van Sabewa Zeeland.

Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting.

Tarieven

Bekijk de tarieven

Belasting kwijtschelden

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden.

U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken.