Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op het riool.
De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.
U krijgt de aanslag voor rioolheffing van Sabewa Zeeland.

Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting.

Tarieven

Bekijk de tarieven

Belasting kwijtschelden

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen?
En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft?
Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden.

U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen?
Of staat er een fout op het aanslagbiljet?
Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken.