Uittreksel Burgerlijke Stand

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk of scheiding?
Vraag dan een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand aan.
U krijgt een kopie van het officiële document toegestuurd.

U vraagt een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand aan bij de gemeente waar de akte is geregistreerd.
Bent u getrouwd of geboren in de gemeente Sluis?
Dan vraagt u het afschrift of uittreksel aan bij de gemeente Sluis.

Afschrift of uittreksel online aanvragen (Wegens een technische storing is het momenteel niet mogelijk om online een afschrift of uittreksel aan te vragen.)

Afschrift of uittreksel aanvragen (PDF)

U kunt de aanvraag (PDF) invullen en het met een kopie van uw identiteitsbewijs per e-mail via info@gemeentesluis.nl of per post naar ons opsturen.

Regelen

Kom bij ons langs en neem u identiteitsbewijs mee.

Wat u moet weten

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Akte van beëindiging partnerschap

Zoekt u een uittreksel waarin staat dat u in de gemeente staat ingeschreven?
Dat is geen afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand, maar een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Dit kan als:

 • Het uittreksel met u te maken heeft.
 • U van de ander een machtiging heeft gekregen.
 • U een kind of een ouder bent.
 • U een erfgenaam bent.
 • U getrouwd bent.
 • U de geregistreerde partner bent.
 • U de wettelijke vertegenwoordiger bent.
 • U het uittreksel nodig heeft voor de rechtbank.
 • U het uittreksel nodig heeft om te trouwen.

Kosten

U betaalt €14,30.

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op via 14 0117.