Uittreksel Burgerlijke Stand

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk of scheiding? Vraag dan een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand aan. U krijgt een kopie van het officiële document toegestuurd.

U vraagt een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand aan bij de gemeente waar de akte is geregistreerd. Bent u getrouwd of geboren in de gemeente Sluis? Dan vraagt u het afschrift of uittreksel aan bij de gemeente Sluis.

Regelen

Kom bij ons langs en neem u identiteitsbewijs mee. U kunt ook de aanvraag (PDF) invullen en het met een kopie van uw identiteitsbewijs per e-mail via info@gemeentesluis.nl of per post naar ons opsturen.

Afschrift of uittreksel aanvragen (PDF)

 Wegens een technische storing is het momenteel niet mogelijk om online een afschrift of uittreksel aan te vragen.

Wat u moet weten

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Akte van beëindiging partnerschap

Zoekt u een uittreksel waarin staat dat u in de gemeente staat ingeschreven? Dat is geen afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand, maar een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

Dit kan als:

 • Het uittreksel met u te maken heeft.
 • U van de ander een machtiging heeft gekregen.
 • U een kind of een ouder bent.
 • U een erfgenaam bent.
 • U getrouwd bent.
 • U de geregistreerde partner bent.
 • U de wettelijke vertegenwoordiger bent.
 • U het uittreksel nodig heeft voor de rechtbank.
 • U het uittreksel nodig heeft om te trouwen.

Kosten

U betaalt €15,70.

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op via 14 0117.