Inburgeren

Woont u in Nederland?
En heeft u geen Nederlands paspoort?
Dan kan het zijn dat u moet inburgeren.

Als u verplicht bent om in te burgeren, krijgt u dit te horen via een brief van DUO.
U moet dan de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving werkt.
Daarna doet u het inburgeringsexamen.
Als u slaagt voor dit examen bent u ingeburgerd.
U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen.

Meer informatie vindt u op de site van DUO