Inburgeren

Woont u in Nederland? En heeft u geen Nederlands paspoort? Dan kan het zijn dat u moet inburgeren.

Als u verplicht bent om in te burgeren, krijgt u dit te horen via een brief van DUO. U moet dan de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving werkt. Daarna doet u het inburgeringsexamen. Als u slaagt voor dit examen bent u ingeburgerd. U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen.

Meer informatie vindt u op de site van DUO