Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid Gemeente Sluis 2024

Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners die bepaalde noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Inwoners zijn in de eerste plaats zelf aan zet als er financiële problemen zijn. Als het inwoners niet lukt om zelf onverwachte noodzakelijke kosten te betalen, kan de gemeente hulp bieden in de vorm van bijzondere bijstand. De beleidsregels beschrijven hoe en wanneer deze hulp aangeboden kan worden. Het zijn regels op hoofdlijnen. Per situatie onderzoekt de gemeente wat de beste oplossing is voor het probleem van de inwoner. Dat noemen we maatwerk, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid