Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen of af te maken. Het is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

Studeert u en heeft u een arbeidsbeperking? Mogelijk heeft u dan recht op studietoeslag. Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een medische beperking;
  • Daardoor kunt u naar uw studie niet werken;
  • U ontvangt studiefinanciering of u krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs en vavo);
  • U hebt geen recht op een Wajong-uitkering. 
  • Er is geen inkomens- en vermogensgrens. 

 Wat stuurt u mee?

  • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
  • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Hoelang krijgt u individuele studietoeslag?

U hoort binnen acht weken of u individuele studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald. Een stagevergoeding kan invloed hebben op de hoogte van de toeslag. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van de studie. De studietoeslag loopt automatisch door.

Individuele studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht om wijzigingen, die gevolgen hebben voor uw recht op individuele studietoeslag, aan ons door te geven. Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan één van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit aan ons door. De individuele studietoeslag stopt dan.
Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer individuele studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag