Individuele studietoeslag

Waarom individuele studietoeslag?

Individuele studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen of af te maken.
Het is geen lening die u moet terugbetalen.
U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt.
Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen.
Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking of een chronische ziekte.
 • U hebt recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hoge school of universiteit of naar school gaat.
 • Uw eigen vermogen is lager dan € 6.120 als u alleenstaand bent of lager dan € 12.240 als u een partner en/of een kind hebt.
  Het vermogen van uw ouders telt niet mee.
 • Hebt u een koopwoning?
  Dan mag de overwaarde van uw eigen huis niet meer zijn dan € 51.600.
 • U kunt door uw lichamelijke of geestelijke beperking of uw chronische ziekte niet het minimum maandloon verdienen.
 • U hebt hiervan een bewijs.
  Hebt u hier nog geen bewijs van?
  Vraag dan ook alvast individuele toeslag aan.
  Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

 Wat stuurt u mee?

Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt.
U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen.
Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
Een kopie van afschriften van alle (spaar)rekeningen van de afgelopen drie maanden waar het saldo op staat.
Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Hoelang krijgt u individuele studietoeslag?

U hoort binnen acht weken of u individuele studietoeslag krijgt.
U ontvangt hierover een brief.
De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald.
U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar.
De studietoeslag loopt automatisch door.

Individuele studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht om wijzigingen, die gevolgen hebben voor uw recht op individuele studietoeslag, aan ons door te geven.
Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)?
Of voldoet u niet meer aan één van de andere voorwaarden?
Dan geeft u dit aan ons door.
De individuele studietoeslag stopt dan.
Geef wijzigingen op tijd door.
Dan hoeft u geen geld terug te betalen.
Wilt u daarna weer individuele studietoeslag ontvangen?
Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag