Vrijwilligerswerk in de gemeente Sluis

Vrijwilligerswerk is (veelal) onbetaald werk dat plaatsvindt bij een dienst of vereniging en dat ten goede komt aan onze inwoners. Op deze pagina leest wat u kunt doen en hoe u zich kan aanmelden.

Vaak richt vrijwilligerswerk zich op een bepaalde doelgroep zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren of mensen met een beperking of taalachterstand Maar ook het verenigingsleven in de vrijetijdssector draait deels of volledig op vrijwilligers. Zonder vrijwilligerswerk zouden veel activiteiten op het gebied van sociale ontmoeting, cultuur en sport onbetaalbaar en onmogelijk worden.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Twijfelt u of vrijwilligerswerk iets is voor u? Dit zijn de voordelen:

  • U leert veel en doet ervaringen op. Dit komt altijd goed van pas! 
  • Vrijwilligerswerk staat goed op uw CV.
  • U kiest zelf wat u graag wilt doen. 
  • U ontmoet nieuwe mensen (met soortgelijke interesses).
  • U krijgt meer verbinding met uw omgeving (uw dorp of buurt).
  • Wanneer u een anderstalige achtergrond heeft, kan vrijwilligerswerk u helpen om de Nederlandse taal beter te leren (spreken).

Wat kunt u doen?

Vrijwilligerswerk is bij veel verschillende organisaties mogelijk: van de sportvereniging of het verzorgingstehuis bij u in de buurt, tot het museum, de bibliotheek, het jongerencentrum of de school van uw kind. Bovendien zijn de meeste vrijwilligersorganisaties erg flexibel voor wat betreft  de taak en tijdsinvestering die u kunt doen. U kunt vrijwilligerswerk combineren met andere taken die u heeft, zoals de zorg voor kinderen, een betaalde baan, enzovoort. Wordt u vrijwilliger bij de gemeente Sluis?

Ook gemeente Sluis zoekt vrijwilligers. Wij zoeken vrijwilligers voor:

Vrijwillige Burgeradviseur

Vrijwillige Burgeradviseurs helpen anderen bij hun administratie. Bijvoorbeeld het doen van een belastingaangifte/toeslagen, aanvraag kwijtschelding Sabewa, aanvraag voorzieningen, invullen formulieren, etc. Voordat u aan de slag gaat, krijgt u een vijfdaagse training Burgeradviseur aangeboden. En als u als burgeradviseur aan het werk bent, wordt u op de hoogte gehouden door middel van vijf bijeenkomsten die jaarlijks worden georganiseerd en een nascholingsbijeenkomst. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via vrijwilliger@gemeentesluis.nl of tel. 140117.

Vrijwilliger thuis

Een vrijwilliger thuis kan onder andere ondersteuning bieden aan mensen die in het dagelijks leven beperkingen ondervinden door bijvoorbeeld eenzaamheid of psychische problemen. Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld regelmatig op huisbezoek gaan, een luisterend oor bieden of samen iets ondernemen zoals winkelen of wandelen. Onze vrijwilligers hebben allemaal hun eigen talenten. Zo zijn er vrijwilligers die zorgvragers ondersteunen bij de dagelijkse zorg en begeleiding. Dit kan gaan om een lichte ondersteuningsvraag of om het ontlasten van mantelzorgers door bijvoorbeeld een dag(deel) ‘op te passen’ of een wandeling te maken met de zorgvrager. Er zijn verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Denk aan een vrijwilliger die van tuinieren houdt, van klussen of iemand vervoeren. Er zijn volop mogelijkheden! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via vrijwilliger@gemeentesluis.nl of tel. 140117.

Vrijwillige begeleider voor statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich vestigen in de gemeente Sluis. In de eerste periode (6 maanden tot circa 1,5 jaar) worden ze ondersteund door een vrijwilliger die ze wegwijs maakt in hun nieuwe land en omgeving. U kunt hierbij denken aan het laten kennismaken met het winkelaanbod, de school, aanmelden bij de huisarts, verenigingen, maar ook hulp bieden bij brieven/post die ze ontvangen. Als vrijwilliger wordt u ondersteund door VluchtelingenWerk Nederland en werkt u nauw samen met een klantmanager Werk en Inkomen die de inburgering en financiële en administratieve zaken regelt. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op via vrijwilligers.sluis@vluchtelingenwerk.nl of bel (06) 53848111.

Taalmaatje/ taalvrijwilliger

Vanuit de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeuws-Vlaanderen kunt u de training voor taalvrijwilliger volgen. U bent dan inzetbaar als taalmaatje of taalvrijwilliger. Dat kan individueel zijn of bij een taalactiviteit bij u in de buurt. Als taalvrijwilliger helpt u anderstaligen met de Nederlandse spreektaal. Of u helpt Nederlandstalige laaggeletterden met een taalachterstand om beter te lezen en schrijven. Meer informatie over deze training vindt u via de website van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor dit vrijwilligerswerk dan kunt u ook contact met ons opnemen via vrijwilliger@gemeentesluis.nl of bel +140117.

Bij een vereniging of stichting in de regio

Er zijn veel verenigingen en stichtingen actief waar u vrijwilligerswerk kunt doen. Weet u nog niet precies waar u vrijwilligerswerk wilt doen of wat u leuk vindt om te doen? Wij denken graag met u mee in een oriënterend gesprek. Stuur hiervoor een mail naar vrijwilliger@gemeentesluis.nl of bel +140117.