Vrijwilligerswerk in de gemeente Sluis

Vrijwilligerswerk is (veelal) onbetaald werk dat plaatsvindt bij een dienst of vereniging en dat ten goede komt aan onze inwoners. Vaak richt vrijwilligerswerk zich op een bepaalde doelgroep zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren of mensen met een beperking of taalachterstand Maar ook het verenigingsleven in de vrijetijdssector draait deels of volledig op vrijwilligers. Denk aan sport, cultuur en andere clubs voor vrijetijdsbesteding. Vrijwilligerswerk wordt wel het cement van de samenleving genoemd. Zonder vrijwilligerswerk zouden veel activiteiten op het gebied van sociale ontmoeting cultuur en sport onbetaalbaar en onmogelijk worden.

In sommige gevallen ontvangen vrijwilligers wel een (kleine) vergoeding voor hun diensten (max. € 1700 per jaar). In veel gevallen worden zij enkel in de gemaakte onkosten (bijv. reiskosten of telefoonkosten) vergoed. Vrijwilligers ontvangen meestal een overeenkomst van de organisatie waarvoor zij het werk doen. In veel gevallen wordt hierbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Vooral wanneer er door de vrijwilligers gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen (bijv. kinderen of ouderen) of wanneer men financiële taken verricht. De kosten voor een VOG worden meestal vergoed door de vrijwilligersorganisatie.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligerswerk is een zinvolle tijdsbesteding voor de samenleving. U kunt anderen helpen, wat vaak voldoening geeft. Maar ook voor uzelf heeft het doen van vrijwilligerswerk verschillende voordelen:

  • U leert veel en doet ervaringen op. Dit komt altijd goed van pas! Bijvoorbeeld wanneer u werkzoekend bent. Dan staat vrijwilligerswerk goed als aanvulling op uw CV.
  • U kiest zelf wat u graag wilt doen. Kies iets dat bij uw interesses past en waar u een uitdaging in vindt. Zo blijft het werk interessant.
  • U ontmoet nieuwe mensen (met soortgelijke interesses).
  • U krijgt meer verbinding met uw omgeving (uw dorp of buurt).
  • Wanneer u een anderstalige achtergrond heeft, kan vrijwilligerswerk u helpen om de Nederlandse taal beter te leren (spreken).

Wat kunt u doen?

Vrijwilligerswerk is bij veel verschillende organisaties mogelijk: van de sportvereniging of het verzorgingstehuis bij u in de buurt, tot het museum, de bibliotheek, het jongerencentrum of de school van uw kind. Er zijn enorm veel mogelijkheden denkbaar en op de meeste plaatsen zitten ze te springen om vrijwilligers die een steentje kunnen bijdragen! Bovendien zijn de meeste vrijwilligersorganisaties erg flexibel voor wat betreft  de taak en tijdsinvestering die u kunt doen. U kunt vrijwilligerswerk dan ook combineren met andere taken die u heeft, zoals de zorg voor kinderen, een betaalde baan, enzovoort.

Wist u dat u ook vrijwilliger kunt worden bij de gemeente Sluis?

Het team Leefbaarheid en Burgerparticipatie (L&B) van de gemeente Sluis werkt  met verschillende vrijwilligersdiensten. Deze diensten ondersteunen inwoners die om hulp vragen op een bepaald gebied. U kunt vrijwilliger worden voor de volgende diensten:

Vrijwillige Burgeradviseur

Vrijwillige Burgeradviseurs helpen anderen bij de administratie. Bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte/toeslagen, aanvraag kwijtschelding Sabewa, aanvraag voorzieningen, invullen formulieren, etc. Voordat je aan de slag gaat, krijg je een vijfdaagse training Burgeradviseur aangeboden. En als u als burgeradviseur aan het werk bent, wordt u op de hoogte gehouden door middel van vijf bijeenkomsten die jaarlijks worden georganiseerd en een nascholingsbijeenkomst. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via lb@gemeentesluis.nl of tel. 140117.

Vrijwilliger+

Als vrijwilliger+  ondersteunt u mensen die extra hulp kunnen gebruiken om op eigen kracht verder te kunnen. U kunt een maatje zijn voor mensen die eenzaam zijn of bij mensen die door een (psychische) aandoening weinig sociale contacten hebben. Of u komt bijvoorbeeld op verzoek van een mantelzorger bij een iemand thuis, zodat de mantelzorger even ontlast is.

Om vrijwilliger+ te worden, volgt u eerst een training van acht dagdelen. In deze training komen  alle aspecten van het vrijwilligerswerk aan bod. Bij voldoende aanmeldingen  (minimaal 6 en maximaal 8) start er een training. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via lb@gemeentesluis.nl of tel. 140117.

Vrijwillige begeleider voor statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich vestigen in de gemeente Sluis. In de eerste periode (6 maanden tot circa 1,5 jaar) worden ze ondersteund door een vrijwilliger die ze wegwijs maakt in hun nieuwe land en omgeving. U kunt hierbij denken aan het laten kennismaken met het winkelaanbod, de school, de inburgering, aanmelden bij de huisarts, verenigingen, maar ook hulp bieden bij brieven/post die ze ontvangen. Als vrijwilliger wordt u ondersteund  door een opbouwwerker en werkt u nauw samen met een klantmanager Werk en Inkomen die de financiële en administratieve zaken regelt. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op via lb@gemeentesluis.nl of tel. 140117.

Taalmaatje/ taalvrijwilliger

Vanuit de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeuws-Vlaanderen kunt u de training voor taalvrijwilliger volgen. U bent dan inzetbaar als taalmaatje of taalvrijwilliger. Dat kan individueel zijn of bij een taalactiviteit bij u in de buurt. Als taalvrijwilliger helpt u anderstaligen met de Nederlandse spreektaal. Of u helpt Nederlandstalige laaggeletterden met een taalachterstand om beter te lezen en schrijven. Meer informatie over deze training vindt u via de website van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor dit vrijwilligerswerk dan kunt u ook contact met ons opnemen via lb@gemeentesluis.nl of tel.140117.

Bij een vereniging of stichting in de regio

Er zijn veel verenigingen en stichtingen actief in de vrijetijdssector en dagbesteding waar u vrijwilligerswerk kunt doen. Kijk op de sociale kaart voor een overzicht in uw woonplaats of regio. Weet u nog niet precies waar u vrijwilligerswerk wilt doen of wat u leuk vindt om te doen? Wij denken graag met u mee in een oriënterend gesprek. Stuur hiervoor een mail naar lb@gemeentesluis.nl of bel tel. 140117. U bent van harte welkom! Wij helpen u, indien gewenst, graag verder door te bemiddelen naar passend vrijwilligerswerk.

Vanuit de participatiewet

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wordt u vanuit de participatiewet verzocht om vrijwilligerswerk te doen? Dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek via lb@gemeentesluis.nl of tel. 140117. Wij helpen u graag verder om passend vrijwilligerswerk te vinden.