Registratie levenloos geboren kind

Ouders die dat wensen, kunnen sinds februari 2019 schriftelijk een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Het kind wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder(s).

Regelen

  • De aanvraag kan worden gedaan bij de eigen woongemeente.
  • Het betreft een persoonlijke aanvraag.
  • Dit betekent dat elke ouder een aparte aanvraag indient.
  • Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Heeft u deze wens en/of wilt u meer informatie hierover?

Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via het telefoonnummer 140117.
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid.