Zorgaanbieders dagbesteding

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u gebruik maken van de verschillende vormen van dagbesteding in onze gemeente. Dit is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun beperking niet kunnen werken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan regulier begeleid werken. Dan kan dagbesteding via de Wmo een oplossing bieden.

Wat is dagbesteding binnen de Wmo?

De dagbesteding is in groepsverband. Meestal vindt dit overdag plaats, buiten de woonsituatie. Indien mogelijk wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. De dagbesteding bestaat uit één van de volgende activiteiten of een combinatie hiervan:

  • Arbeidsmatige activiteiten
  • Activering, gericht op zinvolle besteding van de dag 
  • Het bijhouden van (sociale) vaardigheden

Zelf contact opnemen

Dagbesteding is een algemene voorziening. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij één van onderstaande aanbieders. Medewerkers van het aanmeldteam van de aanbieder kijken na of u inwoner van de gemeente Sluis bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor de  dagbesteding. Als dat het geval is, zorgen ze ervoor dat u zo snel mogelijk van de dagbesteding gebruik kan maken. 

Overzicht voorzieningen per aanbieder

Dethon (WSP Gemeente Sluis)

Dethon biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WSP Zeeuws-Vlaanderen: Uitstroom van klanten (participatiewet) vanuit Gemeente Sluis naar werkervaringsplaatsen en reguliere jobs.
Telefoon: 06-55105554    
E-mail: m.baarends@wspzvl.nl

Juutsom

Bezigheden in een mooie omgeving voor mensen met uiteenlopende hulpvragen. Activiteiten gericht op natuur, dierzorg, horeca, winkelactiviteiten. Uitdaging maar ook erbij horen en gezelligheid!    
Telefoon: 0117-401653    
E-mail: info@juutsom.nl

Emergis / WLB De Eenhoorn Oostburg en WLB Hertenpark Groede  

De werkleerbedrijven van WLB Zeeland hebben alles in huis om ervoor te zorgen dat, wanneer werken niet vanzelfsprekend is, je tóch stappen kunt maken.    
Telefoon: 0117-456312    
E-mail: eenhoorn@wlbzeeland.nl

Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is een GGZ-instelling voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Ze kunnen bij ons terecht voor wonen, ambulante begeleiding, behandeling en dagbesteding.    
Telefoon: 0115-621314    
E-mail: info@zeeuwsegronden.nl

ZorgSaam

Samen voor persoonlijke zorg.
Telefoon: 0117-459194
E-mail: zap@zzv.nl

SZZ, Zorgboerderij De Omslag

De Omslag is een leer-werkboerderij en biedt dagbesteding vanuit het perspectief dat dagbesteding zinvol moet zijn. Er wordt een breed scala aan activiteiten geboden.    
Telefoon: 0117-302625    
E-mail: deomslag@zorgboerenzuid.nl

SZZ Zorgboerderij Jodi-Sintepier

Jodi-Sintepier biedt dagbesteding aan jeugdigen en volwassenen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking in een groene omgeving.    
Telefoon: 0117-37170
E-mail: jodisintepier@zorgboerenzuid.nl

Tragel

Tragel is een maatschappelijke organisatie.  Mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom in Oostburg voor een zinvolle daginvulling. Gezelligheid, handvaardigheid of een dagje buiten.    
Telefoon: 0114-382329    
E-mail: zorgloket@tragel.nl

Travalje Subiet

Arbeidstraining gericht op uitstroom naar (beschermd) werk. 
Telefoon: 06-13788967
E-mail: info@travaljesubiet.nl

CKZ 

Informatie volgt nog. 

De Okkernoot

Informatie volgt nog.

Gors 

Informatie volgt nog.