Jeugdhulp aanvragen (Jeugd & Gezin)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het is belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen jeugdigen en/of ouder(s)/opvoeder(s) jeugdhulp krijgen. 

Wanneer u twijfelt of jeugdhulp is aangewezen of vragen heeft over jeugdigen, kunt u contact opnemen met het cluster Jeugd & Gezin via 14 0117 of jeugdengezin@gemeentesluis.nl. We bekijken dan samen met u hoe we u kunnen helpen.

Als u van mening bent dat u en/of uw kind jeugdhulp nodig hebben, kunt u via onderstaand aanvraagformulier een aanvraag voor jeugdhulp indienen. 

Aanvraagformulier Jeugdhulp

Meer weten

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl. Jeugd en Gezin Zeeuws Vlaanderen is een digitaal platform voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over het opgroeien, de opvoeding of de gezondheid van hun kind.

U vindt meer informatie over het regelen van jeugdzorg op de website van de Rijksoverheid.