Bodemgesteldheid/ bodemonderzoek

Wilt u weten wat de kwaliteit van de bodem is, omdat u bijvoorbeeld van plan bent een woning te kopen, deze te laten taxeren of voor het vooronderzoek t.b.v. een bodemonderzoek. Dan kunt u bij de gemeente historische bodeminformatie opvragen. 

Historische bodeminformatie geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van de bodem, maar bevat wel aanwijzingen over mogelijke verontreinigingen uit het verleden.

Historische toets bodemkwaliteitskaart

Voor het toepassen van grond en baggerspecie gelden de nodige regels. Deze staan in het Besluit bodemkwaliteit.

Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om ophogingen van terreinen, wegen of dijken. U moet dan voldoen aan de regels van het besluit.

De gemeente heeft beleid opgesteld en uitgewerkt in de Nota bodembeheer (PDF) en de Bodemkwaliteitskaart (PDF). Hierin beschrijft de gemeente hoe om te gaan met grondverzet. Door gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart is in veel gevallen een bodemonderzoek niet meer nodig.

De gemeente kan voor u toetsen of u gebruik kunt maken van de bodemkwaliteitskaart. Kunt u geen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart dan is een partijkeuring (bodemonderzoek) nodig.

Regelen

Neem contact met ons op via 14 0117.

Kosten

€ 68,10.

Nog vragen?

Neem contact met ons op via 14 0117.