Beleid Duurzaamheid

Wat is onze visie en beleid voor een duurzaam Sluis?

De gemeente Sluis pakt duurzaamheid actief op volgens de visie Krachtig Verbonden (PDF). In deze visie staan onze ambities en doelstellingen verwoord om duurzamer en energiezuiniger te gaan wonen, werken en leven in de gemeente Sluis. Zo vindt de gemeente draagvlak van inwoners voor duurzaamheidsinitiatieven belangrijk en komt er een integraal beleidsplan duurzaamheid. Op basis daarvan heeft er in 2023 een burgerberaad duurzaamheid plaatsgevonden.  

In 2024 zal de gemeenteraad naar verwachting het integrale beleidsplan duurzaamheid vaststellen. De inspraakprocedure loopt van 29 mei tot met 9 juli 2024. De gemeente Sluis werkt met drie inhoudelijke pijlers aan de duurzaamheidsopgave, dat zijn: