Uitkeringsdata Participatiewet, IOAW en IOAZ

De uitkeringen voor de Participatiewet, IOAW en IOAZ worden in 2023 betaalbaar gesteld op onderstaande data:

Tabel betaalbaarstelling
Maand Betaalbaarstelling op:
Januari 2023 3 februari 2023
Februari 2023 3 maart 2023
Maart 2023 5 april 2023
April 2023 3 mei 2023
Mei 2023 5 juni 2023
Vakantiegeld 9 juni 2023
Juni 2023 5 juli 2023
Juli 2023 3 augustus 2023
Augustus 2023 5 september 2023
September 2023 4 oktober 2023
Oktober 2023 3 november 2023
November 2023  5 december 2023
December 2023 22 december 2023

 

U kunt wijzigingen met betrekking tot uw uitkering, zoals veranderingen in financiële -, woon - en/of persoonlijke situatie van u, uw partner en/of uw inwonende kinderen zelf doorgeven via een beveiligde digitale omgeving. Er worden ook geen maandelijkse uitkeringsspecificaties meer verstuurd. Deze kunt u namelijk ook terugvinden in uw burgerportaal. Uw burgerportaal kunt u openen via https://mijnsociaaldomein.gemeentesluis.nl/Login/Index. Inloggen doet u met uw DigiD.

Wij wijzen u nogmaals op het feit dat wij ook zelf periodiek onderzoek doen naar uw situatie. Uw gegevens worden vergeleken met die van andere instanties, zoals de Belastingdienst en het UWV. Indien achteraf blijkt dat u uw gegevens niet (correct) heeft doorgegeven of verzwegen, kan dit leiden tot een schriftelijke waarschuwing, boete en/of terugvordering en/of beëindiging van uw uitkering.