Uitkeringsdata Participatiewet, IOAW en IOAZ

De uitkeringen voor de Participatiewet, IOAW en IOAZ worden in 2023 en 2024 betaalbaar gesteld op onderstaande data:

Tabel betaalbaarstelling
Maand Betaalbaarstelling op:
December 2023 22 december 2023
Januari 2024 5 februari 2024
Februari 2024 5 maart 2024
Maart 2024 3 april 2024
April 2024 3 mei 2024
Mei 2024 5 juni 2024
Vakantiegeld 11 juni 2024
Juni 2024 3 juli 2024
Juli 2024 5 augustus 2024
Augustus 2024 4 september 2024
September 2024 3 oktober 2024
Oktober 2024 5 november 2024
November 2024 4 december 2024
December 2024 23 december 2024

 

U kunt wijzigingen met betrekking op uw uitkering, zoals veranderingen in de financiële-, woon- en/of persoonlijke situatie van u, uw partner en/of uw inwonende kinderen zelf doorgeven via een speciale en beveiligde digitale omgeving, het burgerportaal. Er worden geen papieren uitkeringsspecificaties meer verstuurd: de uitkeringsspecificatie kunt u terugvinden in uw burgerportaal. Uw burgerportaal kunt u openen via https://mijnsociaaldomein.gemeentesluis.nl/Login/Index. Inloggen doet u met uw DigiD.

Wij wijzen u nogmaals op het feit dat wij ook onderzoek doen naar uw situatie, dit om zeker te zijn dat wij alle informatie hebben die van invloed is op uw uitkering. De gegevens die wij van u hebben, worden vergeleken met de gegevens bij andere instanties, zoals de Belastingdienst en het UWV. Indien achteraf blijkt dat u uw gegevens niet (correct) heeft doorgegeven of verzwegen, kan dit leiden tot een schriftelijke waarschuwing, boete en/of terugvordering en/of beëindiging van uw uitkering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw klantmanager.