Boom kappen

Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt ook als u meer dan 20% van de kruin weghaalt of snoeit. Gaat het om een beschermde of waardevolle boom?
Dan heeft u altijd een vergunning nodig. 

Beschermde of waardevolle bomen staan op de bomenlijst.

Naar de bomenlijst

Regelen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
Wat geeft u door?

  • De soort (bijvoorbeeld een eik of een kastanje).
  • De grootte.
  • Het adres.
  • Of er nesten in de boom zitten.
  • Uw reden om te willen kappen.
  • Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Let op

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Wanneer valt het besluit?

Meestal binnen 8 weken. De gemeente mag er nog 6 weken langer over doen. Soms moeten we advies vragen aan de provincie. Dan kan het wat langer duren.
U hoort dan binnen 26 weken welk besluit genomen is. De gemeente mag dit nog een keer verlengen met 6 weken.

Kosten

€ 132,15.