Klimaatadaptatie

Hoe maken we Sluis hitte, droogte en hevige neerslagbestendig?

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook invloed op onze gezondheid. We willen verdere opwarming voorkomen, onder andere door zuiniger te zijn met energie. Tegelijkertijd moeten we ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat. Dan zijn de gevolgen minder groot. Dat noemen we klimaatadaptatie.  

Het veranderende klimaat raakt iedereen. Regionale acties van de provincie, het waterschap of gemeenten, gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners of ondernemers; allemaal dragen we bij aan een klimaatbestendig Zeeland.

Klimaatadaptatie strategie   

We richten ons in de klimaatadaptatie op de thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. In de Strategie klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen, die eind 2021 werd vastgesteld, staat beschreven hoe we met deze thema’s omgaan. Deze strategie vloeit voort uit de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ). Een zo klimaat robuust mogelijke inrichting van onze infrastructuur en een prettige en gezonde leefomgeving staan in de Zeeuws-Vlaamse strategie centraal. Belangrijk daarbij is dat ook inwoners hun eigen percelen klimaat robuust inrichten.  

www.zeeland.nl/zeelandverandertmee

Wat kunt u zelf doen? 

Iedere vierkante meter telt, elke kleine maatregel heeft al een groot effect! Een klimaatbestendige inrichting betekent meer groen, minder verharding, voldoende schaduw en water langer vasthouden. Maak daarom uw tuin, balkon of dakterras groener. Met planten, bomen, een vijver, een groen dak, een groene erfafscheiding, een vijver in de tuin, plantenbakken… En/of koop een regenton. Gesloten gordijnen en dichte ramen houden overdag de warmte buiten; genoeg drinken voorkomt oververhitting. En zo kunt u nog veel meer doen! De gemeente Sluis helpt u op weg met acties en informatie.

Geveltuin aanleggen

Naast het openbaar groen zorgen ook groene tuinen voor een prettig woonklimaat. Maar niet iedereen in de gemeente Sluis heeft een voortuin. Sommige woningen grenzen direct aan de (stenen) stoep, waardoor er weinig groen in de straat is. Heeft u geen voortuin en wilt u uw woning én de straat opfleuren? Denk dan eens aan een geveltuin. 

De ‘Beleidsregels geveltuinen Sluis’ zijn op overheid.nl na te lezen. In het kort komt het hier neer: 

Wat is een geveltuin? 

Een geveltuin is een strook grond die tegen de voorgevel van uw woning ligt. Deze strook ligt in de openbare ruimte. Een geveltuin is 45 cm (anderhalve stoeptegel) breed en maximaal de breedte van de gevel. U bent zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud. 

 • Het fleurt uw woning én de straat op; 
 • Het zorgt voor een groenere en gezondere leefomgeving; 
 • Het zorgt ervoor dat regenwater beter wegloopt; 
 • De planten en bloemen trekken allerlei kleine dieren en vogels aan; 
 • Een geveltuintje houdt minder warmte vast dan tegels of beton. 
Hoe werkt het?

Voor de geveltuin hanteren wij de volgende spelregels: 

 • Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en u mag niet dieper dan 30 cm de grond in, in verband met ondergrondse kabels en leidingen; 
 • Zorg voor beplanting die binnen het te plantenvak blijft. Overhangend en stekelig groen hindert voetgangers; 
 • Van de verwijderde stoeptegels kan een opstaande rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo verzakt de stoep niet. Heeft uw stoep klinkers in plaats van tegels? Breng dan een opsluitband aan. Deze zijn te halen bij de gemeentelijke werkplaats in Oostburg na toestemming van de gemeente. Toestemming kunt u opvragen bij duurzaam@gemeentesluis.nl
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin; 
 • Snoei overhangende planten op tijd bij; 
 • De grond blijft in eigendom van de gemeente; 
 • Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep moet minimaal 1,50 m vrijgehouden worden om te lopen; 
 • Let op! Als u gaat verhuizen, moet u zelf de geveltuin weer verwijderen en de straat herstellen, tenzij de volgende bewoner de geveltuin van u overneemt;  
 • Let op! De gemeente of nutsbedrijven moeten wel eens werkzaamheden verrichten aan kabels en leidingen onder uw geveltuin. Meestal ontvangt u voordat de werkzaamheden beginnen en brief met een omschrijving van het werk en een planning. Dan kunt u eventueel uw planten uitgraven en na de werkzaamheden weer terug planten. De gemeente en nutsbedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke beschadiging of tijdelijke verwijdering van uw planten. 

Vergeet niet de verwijderde tegels aan te melden bij het NK Tegelwippen.
Dit kan op de website: www.nk-tegelwippen.nl.  

Welke beplanting

Bij de keuze van uw planten houdt u rekening met het volgende: 

 • De plaats van uw geveltuin, zon of schaduw; 
 • Plant u klimplanten? Bind deze dan op tegen de muur of aan een hekwerkje; 
 • Plant in verband met beperkte ruimte geen bomen of grote heesters; 
 • Plant ook geen planten met doornen. Voorbijgangers kunnen zich hieraan bezeren.  
NK Tegelwippen

Legt u een geveltuin aan of maakt u uw eigen tuin groener? Maar weet u niet wat u met de tegels moet doen? Wie handig is kan er misschien een plantenbak, border of bankje van maken. Of breng ze naar de milieustraat.

Steeds heftigere buien en langdurige hitte wisselen elkaar af. Tegels vervangen door groen is goed voor onze leefomgeving, het klimaat en de natuur. Een tuin met veel groen straalt rust uit. Groen vermindert de kans op wateroverlast en het zorgt voor verkoeling in de zomer. Meer groen is ook goed voor allerlei dieren, vogels en insecten. Uw bijdrage is daarom belangrijk. Bijvoorbeeld door (een deel van) de verharding in uw tuin te vervangen door groen. 

www.nk-tegelwippen.nl

Zeeland verandert mee

In Zeeland loopt de campagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Dit is een initiatief van de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Op de website www.zeelandverandertmee.nl staat wat er in Zeeland al gebeurt aan klimaatadaptie en wat u zelf kunt doen.

Subsidie groene daken

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk. Bekijk de mogelijkheden voor groene of groenblauwe daken op de website van de Provincie Zeeland: www.zeeland.nl. De subsidie staat niet het hele jaar open.