Maken van geluidsopnames

Als gemeente willen we dat u zich welkom voelt. Dat is de reden dat we graag luisteren naar uw wensen. We vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken. Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek met een ambtenaar, vinden wij dat goed tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. We vragen u wel om vooraf te melden indien u geluidsopnames wilt maken.