Sluis aan de bak

Op 1 januari 2021 verandert de afvalinzameling in de gemeente Sluis.

Waarom doen we dat? De Rijksoverheid heeft de weg ingeslagen naar een economie waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Een zogenoemde circulaire economie.

Hiervoor is het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) opgericht met als doel de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. In vergelijking met andere soortgelijke gemeenten, is de hoeveelheid restafval per inwoner in de gemeente Sluis hoog. In het restafval zitten veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. De nieuwe afvalinzameling draagt bij aan een betere scheiding van huishoudelijk afval en daardoor schonere afvalstromen. Hoe minder hiervan in het restafval zit en onnodig wordt verbrand, hoe beter dit is.

Wat verandert er voor u op 1 januari 2021?

De belangrijkste veranderingen voor u als inwoner zijn:

 • De grijze container voor restafval wordt 1x per 4 weken opgehaald.
  Voorheen was dit 1x per 2 weken.
 • De zakken voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden 1x per 2 weken opgehaald.
  Voorheen was dit 1x per 4 weken.
 • U heeft een container voor oud papier en karton ontvangen, deze wordt 1x per 4 weken opgehaald.
  Voorheen zette u het oud papier en karton aan de straat of bracht u dit naar een verzamelplaats.
 • U heeft een nieuwe grijze container voor het restafval ontvangen. Deze container is voorzien van een adressticker met barcode en een tag (chip).
  De containers zijn na ruim 25 jaar aan vervanging toe.
 • Bij de hoogbouw worden verzamelcontainers geplaatst voor de gescheiden inzameling van oud papier en karton en gft-afval.
 • De containers voor restafval in de kustgebieden Zomerdorp Het Zwin, Cadzand-Bad, Nieuwvliet-Bad en Schoneveld worden in de loop van 2021 vervangen door ondergrondse verzamelcontainers.

De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt niet vervangen en ook de ophaalfrequentie blijft hetzelfde, 1x per 2 weken. U heeft nog steeds de mogelijkheid om een gratis keukenbakje voor uw gft-afval aan te vragen. Dit kan via de ZRD, info@zrd.nl of 0900 - 44 33 333.

Per woonsituatie kunnen de veranderingen in de afvalinzameling verschillen. In december heeft u een brief van ons ontvangen waarin precies is uitgelegd wat er in uw situatie verandert. Bij deze brief is ook een afvalfolder en de afvalkalender toegevoegd.

In de volgende animatie hebben we alle veranderingen nog eens op een rijtje gezet.

Compliment aan onze inwoners! 

We hebben samen goede stappen gezet om ons afval beter te scheiden. De resultaten van het eerste kwartaal in 2021 zijn in vergelijking met het eerste kwartaal in 2020 positief. Daar willen we jullie voor bedanken! Bekijk het volgende bericht voor een overzicht van de resultaten. 

Welk afval hoort in welke afvalbak?

In de folder ‘Afval wat mag waar’ (PDF) informeren wij u over welk afval in welke afvalbak hoort. Twijfelt u toch nog over een product? Ga dan naar www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal.

Bent u benieuwd hoe uw afvalstoffen als grondstoffen worden gebruikt? De volgende filmpjes laten zien hoe het recyclen van glas, oud papier en karton, plastic en metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) en groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT) gaat.

Afvalkalender

De afvalkalender (PDF) voor 2021 staat online. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de afvalapp van de ZRD. Deze app helpt u bij het aanbieden en het scheiden van afval. Door het invoeren van uw postcode en huisnummer krijgt u een gepersonaliseerde afvalkalender. Vervolgens kunt u aangeven een melding te willen ontvangen wanneer u het afval kunt aanbieden. Via de afvalapp kunt u ook PMD zakken bestellen, nieuwsberichten volgen en vragen stellen.

Campagne Sluis aan de bak!

Logo campagne Sluis aan de bak!

Met de campagne Sluis aan de bak! informeren wij u over de nieuwe afvalinzameling, maar voorzien wij u ook van tips en handigheidjes om uw afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden. Houd daarom deze website en onze social media kanalen goed in de gaten!

Meer informatie

Voor meer informatie over de afvalinzameling verwijzen wij u naar de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via info@zrd.nl of 0900 - 44 33 333.

Veelgestelde vragen