Hulp nodig (Wmo)

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers?
Dan kunnen wij u misschien helpen.
Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Melding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ook als u al hulp ontvangt en daarin iets wilt wijzigen, kunt u dit via bovenstaande melding doorgeven.

Na ontvangst van de melding, neemt een medewerker van het cluster Wmo contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Waar gaat het gesprek over?

Tijdens het gesprek worden onder andere de volgende vragen gesteld:

 • Wat kunt u nog zelf?
 • Wat kunnen anderen in uw omgeving voor u doen?
 • Waarmee zou u geholpen zijn?

Welke ondersteuning kan vanuit de Wmo worden geboden?

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij uw administratie.
 • Hulp in het huishouden.
 • Opvang en activiteiten overdag.
 • Hulp bij verplaatsingen en vervoer. Denk bijvoorbeeld aan de regiotaxi, een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel of ander vervoer.
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
 • Beschermd wonen.

Kosten

Soms betaalt u een eigen bijdrage.

Vragen of een afspraak maken?

U kunt uw vraag via de mail aan ons stellen: wmo@gemeentesluis.nl.
Of neem telefonisch contact met ons op via 140117. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Wilt u weten wat wij u kunnen bieden?

Maak dan een afspraak voor een gesprek met ons Wmo-loket via bovenstaande contactgegevens.