Hulp nodig (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Welke ondersteuning biedt de Wmo?

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Denk daarbij aan:

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij de eigen administratie.
 • Hulp in het huishouden.
 • Opvang en activiteiten overdag.
 • Hulp bij verplaatsingen en vervoer.
 • Aanpassing aan de woning zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen woning.    

Lees meer over de Wmo op de website van de Rijksoverheid.

Wel of geen Wmo voor u?

Het is belangrijk dat u probeert zo zelfstandig mogelijk te zijn. Ook in het vinden van oplossingen. Niet alle aanpassingen of hulp komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de Wmo.

Hulp via uw familie of sociale netwerk

Durf om hulp te vragen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren, kennissen of via een vereniging waar u bij aangesloten bent. Leg duidelijk uit waar u hulp bij nodig heeft. Hoe vaak hebt u deze hulp nodig? Misschien kunt u zelfs iets terug doen voor de persoon die u helpt.

Hulpmiddelenwijzer

Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker maken. De onafhankelijke website hulpmiddelenwijzer.nl helpt u een bewuste keuze te maken. Hierin staat ook vermeld of een hulpmiddel wordt vergoed en zo ja door wie (bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of de Wmo).

Algemene voorwaarden

Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet u als inwoner voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 1. U verblijft rechtmatig in Nederland;
 2. U bent Nederlander, u heeft een verblijfsvergunning op asielgronden of een reguliere verblijfsvergunning;
 3. U bent woonachtig in de gemeente waarin u de aanvraag doet.

Verder wordt een voorziening alleen toegekend als de verwachting is dat de voorziening voor langere periode noodzakelijk is. Als u tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heeft u bijvoorbeeld geen recht op een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning. Daarnaast wordt er soms  een eigen bijdrage gevraagd.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aan te vragen
 1. Melding maken Wmo loket
  Via het Wmo-loket van jouw gemeente maak je een melding voor hulp en ondersteuning.
  Bij de meeste gemeenten kun je online een formulier invullen voor de Wmo-aanvraag.
  Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met het sociale loket in je gemeente.
 2. Gesprek gemeente
  De gemeente onderzoekt je persoonlijke situatie, welke problemen je ondervindt en wat nodig is om deze problemen op te lossen.
  Er wordt ook bekeken wat je zelf nog kan en in hoeverre familie en naasten in je omgeving je kunnen ondersteunen.
  Binnen 10 werkdagen wordt er een verslag gemaakt van het gesprek.
 3. Voorstel gemeente
  In het verslag staat een voorstel met verdere stappen, bijvoorbeeld het aanbieden van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.
  Als je het eens bent met het voorstel, kun je deze ondertekenen en terugsturen.
  De gemeente beslist binnen 2 weken welke voorzieningen er worden verstrekt, wanneer en in welke vorm.
 4. Pgb of hulp in natura?
  Als burger kun je vaak kiezen of je gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura.
  Dit doe je in overleg.
  Voor de Wmo betaal je een eigen bijdrage.

Is de Wmo voor u van toepassing?

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u door het onderstaande meldingsformulier in te vullen. Na ontvangst van de melding, neemt een medewerker van het cluster Wmo contact met u op om uw melding te bespreken.

Melding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar wmo@gemeentesluis.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo?

Dan kunt u via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt u gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.