Duurzaam Sluis

Het klimaat en verduurzaming, het zijn thema’s die de afgelopen jaren steeds belangrijker zijn geworden. Ook voor u als inwoner van de gemeente Sluis. Op deze website vindt u informatie over hoe wij met elkaar duurzamer kunnen denken en doen. Want verduurzaming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook leest u meer over de klimaatdoelen en onze visie.

Duurzamer denken en doen  Klimaatdoelen en visie G1000Sluis Burgerberaad

Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 24 februari 2022 de ‘Verordening Leningen Duurzaam en Langer Thuis’ heeft vastgesteld. 

Meer informatie hierover leest u op onze pagina Leningen Duurzaam en Langer Thuis.