Principeverzoek indienen

Wijken uw (bouw)plannen af van het Omgevingsplan? En wilt u meer duidelijkheid voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt? Dan kunt u een principeverzoek indienen. De gemeente bekijkt dan of uw plan in de basis haalbaar is en of zij hieraan wil meewerken.

Regelen

U vraagt een principeverzoek aan via een e-mail aan info@gemeentesluis.nl.

U geeft in uw e-mail aan:

 • een beschrijving van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;
 • het telefoonnummer, e-mailadres en/of NAW-gegevens van de aanvrager of gemachtigde;
 • het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
 • een aanduiding van de begrenzing van de locatie waar op de activiteit wordt verricht.

U kunt uw principeverzoek ook per post aan ons sturen. U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Na het principeverzoek

Een principeverzoek kunt u indienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

De gemeente vertelt u of u een omgevingsvergunning of wijziging van het Omgevingsplan moet indienen.

Wat u moet weten

Gaat de gemeente akkoord? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • ‘Binnenplanse omgevingsplanactiviteit'. 
  In het Omgevingsplan zelf staat wanneer u mag afwijken.
 • Afwijken met een omgevingsvergunning voor Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). 
  Dit is een rapport wat u laat maken door een deskundige. Dit rapport bestaat onder andere uit een ruimtelijke onderbouwing.
  Let op: Voor een omgevingsvergunning voor een BOPA geldt meestal de reguliere procedure van 8 weken. Sommige initiatieven of ontwikkelingen dienen echter door middel van een uitgebreide procedure afgehandeld te worden
 • Wijzigen van het Omgevingsplan.
  Let op: dit is een lang traject.
  U moet rekening houden met de duur van 1 jaar.

Kosten

€ 550,00.