De omgevingsvisie

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving willen wij ook terug laten komen in de Omgevingsvisie voor Sluis.

De visie beschrijft de gewenste integrale kwaliteit, ontwikkelingen en doelen voor ons grondgebied voor de lange termijn. De visie vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 1 januari 2027 moeten we in Sluis beschikken over een Omgevingsvisie.

Het Rijk heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. 
De provincie Zeeland heeft de Provinciale Omgevingsvisie Zeeland vastgesteld.