Planschade melden

Heeft u schade opgelopen door de wijziging van een bestemmingsplan? Dan kunt u planschade melden bij de gemeente.

Regelen

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

U kunt uw verzoek inclusief eventuele bijlagen per email of per post naar ons opsturen

Kosten

Planschade melden kost € 500,00. Wordt de planschade toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Wat u moet weten

  • U kunt alleen planschade melden als het planologisch besluit onherroepelijk is.
    Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep aan te tekenen bij de rechtbank of de Raad van State.
  • Planschade verjaart 5 jaar na het onherroepelijk worden.
    Dit betekent dat u na die tijd geen planschade meer kunt melden.

Nog vragen?

Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons via 14 0117.