Taalpunt

Vanuit het taalakkoord Zeeuws-Vlaanderen stimuleert de gemeente Sluis hulp en ondersteuning aan laaggeletterden. Inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen met hun vragen terecht bij het gemeenteloket. Samen kan dan gekeken worden naar passende hulp. Dit kan o.a. een taalcursus, taalactiviteit of hulp van een individueel taalmaatje zijn.

Kijk voor een volledig overzicht van taalaanbod in Zeeuws-Vlaanderen op de website van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.