Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Deze wet bundelt alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het kan gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een garage bij uw woning mag plaatsen.

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

 • De omgevingswet

  De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt, onderneemt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht.

  Lees verder

 • De omgevingsvisie

  De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving willen wij ook terug laten komen in de Omgevingsvisie voor Sluis.

  Lees verder

 • Het omgevingsplan

  Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en dekt het hele gebied van de gemeente Sluis. Hierin vindt u alle regels voor de fysieke leefomgeving. Voor 1 januari 2032 moeten we in Sluis een omgevingsplan hebben. Tot die tijd werken we met het tijdelijke omgevingsplan.

  Lees verder

 • De omgevingsvergunning

  Als u gaat (ver)bouwen gelden er verschillende regels en vergunningsplichten uit de Omgevingswet. U krijgt in ieder geval te maken met de regels uit het omgevingsplan en de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

  Lees verder