Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens, uw rechten

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Natuurlijk gaan we veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets vertellen over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent of contact met ons heeft. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, of gegevens over uw inkomen of gezondheid.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Binnen de gemeente werken we veel met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We verzamelen en gebruiken (dat noemen we verwerken) persoonsgegevens voor allerlei activiteiten. Meestal om onze wettelijke taak als gemeente uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zoals uitkeringen verstrekken, vergunningen verlenen, fraude opsporen en de openbare veiligheid bewaren. Maar ook om een overeenkomst uit te voeren, of activiteiten te organiseren.

Meer informatie over onze verwerkingen

We informeren u wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. Of we ze nu direct van u krijgen of op een andere manier verzamelen. Soms vragen we u om toestemming om deze gegevens te gebruiken. Maar meestal is dat niet nodig omdat we als overheid veelal persoonsgegevens verwerken voor wettelijke taken en verplichtingen.

Zo gaan we met persoonsgegevens om

De gemeente gaat mee met nieuwe ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en steeds verdere digitalisering van de overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust. We blijven daarom op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving, internationale standaarden, publieke opinie en risico’s rondom privacy en informatieveiligheid. We passen daar beleid, verzameling en gebruik van persoonsgegevens, communicatie en beveiliging continu op aan. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten die ook in ons beleid zijn verankerd.

Hieronder vindt u ons beleid en reglement.

Denk hierbij aan:

  • Gaan op zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken en op basis van een gerechtvaardigde grondslag.
  • Nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of misbruik.
  • Bewaren van gegevens; voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en voor het ten uitvoer brengen van overeenkomsten.
Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten heeft u een DigiD nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben, en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

Cookies

De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor het verzamelen van bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Siteimprove. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op www.gemeentesluis.nl.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan de gemeente zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze web content van derden kan cookies gebruiken.

Vragen over privacy

De Functionaris van de Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op een juiste uitvoering van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren.
Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag over hoe we met persoonsgegevens omgaan?

Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via juridischezaken@gemeentesluis.nl, tel. 14 0117 of Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via juridischezaken@gemeentesluis.nl, tel. 14 0117 of Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Als u daarna nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingslek of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.
Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Meld een (mogelijk) beveiligings- of datalek via via juridischezaken@gemeentesluis.nl, tel. 14 0117 of Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

De wet geeft u rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen, en uw persoonsgegevens of onze verwerking daarvan aan te passen of (tijdelijk) te stoppen.

Dien om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen een verzoek in via dit formulier (PDF).