Archeologie

In de bestemmingsplannen staat waar archeologische resten in de bodem kunnen zitten. Daar mag u niet zomaar graven. U heeft toestemming nodig van de gemeente. Meestal loopt dit via de omgevingsvergunning die u nodig heeft voor uw bouwplannen. 

Regelen

Neem contact met ons op. De gemeente beslist op basis van het archeologiebeleid of verder onderzoek nodig is. Als verder onderzoek nodig is, laat u dit zelf doen door een professioneel archeologisch bedrijf.

Kosten

Als u archeologisch onderzoek moet laten doen, zijn de kosten voor u.

Vondst melden

Heeft u bij toeval een waardevol object of fundering gevonden? Dan moet u dit direct melden bij de Minister. De gemeente Sluis vindt het belangrijk dat u dit ook bij de gemeente kunt melden.

Formulier vondstmeldingen

Metaaldetector

Het is niet toegestaan om in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen voorwerpen, te gebruiken (artikel 2.2 Besluit Erfgoedwet Archeologie). U mag deze ook niet voor onmiddellijk gebruik ter beschikking hebben.
Hiervoor dient u bij de burgemeester ontheffing aan te vragen. De burgemeester kan de ontheffing weigeren in het belang van de bescherming van archeologische waarden, het belang van de bescherming van ander cultureel erfgoed, ter bescherming van de woon- of leefomgeving of in verband met de veiligheid van personen of goederen. Een ontheffing kan voor de duur van drie jaar worden verleend. De leges kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een ontheffing, bedragen € 41,15.

Aanvraagformulier ontheffing detectieverbod

Meer weten?

Lees meer over het archeologiebeleid van de gemeente.