Stookontheffing

U mag geen vuur stoken in de open lucht en/of afval verbranden. Wilt u buiten toch een vuur stoken of afval verbranden? Vraag dan een stookontheffing aan bij de gemeente. Doe dit minstens 14 dagen voordat u het vuur wilt stoken.

Barbecues, vuurkorven, fakkels en sfeerhaarden zijn alleen toegestaan als dit geen gevaar of hinder geeft voor de omgeving. Let daarom goed op de windrichting.

Stookontheffing aanvragen

U kunt een stookontheffing online aanvragen.

Stookontheffing online aanvragen

Wat u moet weten

U heeft een stookontheffing nodig voor:

  • Kamp en vreugdevuren en bijzondere evenementen. Bijvoorbeeld bij scoutingactiviteiten. 
  • Verbranden van takken- en snoeihout (geen stamhout). Let op: stookontheffing alleen buiten de bebouwde kom en tussen 1 januari en 1 mei mogelijk.
  • Verbranden van slootmaaisel. Let op: Stookontheffing alleen buiten de bebouwde kom en tussen 1 september en 1 maart mogelijk.
  • Bijzondere omstandigheden (calamiteiten) bijvoorbeeld bij besmettelijke ziektes in bomen (deskundigenrapport overleggen).

Voor het verbranden van overige afvalstoffen verlenen we geen ontheffing. Er zijn andere manieren voor het verwijderen en verwerken van afval die veel minder overlast veroorzaken en milieuvriendelijker zijn. Organische afvalstoffen kunnen bijvoorbeeld worden versnipperd, gecomposteerd of worden ingeleverd bij de milieustraat als snoeiafval.

Let op: Een ontheffing vraagt u ieder jaar opnieuw aan.

U heeft geen stookontheffing nodig voor:

  • Verlichting door middel van kaarsen en fakkels.
  • Terrashaarden en vuurkorven, als er geen afvalstoffen worden verbrand.
  • Vuur voor koken, bakken en braden.