Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat een persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon dan hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Melding doen

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan. U doet dit online via Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Zeeland of u belt (0800) 1205. Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:

 • niet goed voor zichzelf kan zorgen.
 • overlast veroorzaakt voor anderen.
 • verward overkomt.

En u zich afvraagt:

 • of hij al hulp krijgt.
 • of hij nog andere hulp kan krijgen dan hij al krijgt.
 • of u zelf iets kunt doen.
 • of hij gedwongen hulp zou moeten krijgen.
Wat doet het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?
 • De aard en ernst van de situatie inschatten.    
 • Informatie combineren die al aanwezig is over de betrokkene.
 • Contact leggen met relevante partners.
 • Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie.
 • Onderzoeken of verplichte zorg kan worden aangevraagd of andere zorg nodig is.
Welke kennis en expertise is er aanwezig bij het meldpunt?
 • Netwerkkracht vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis.
 • Kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
 • Kennis van de sociale kaart van Zeeland.
 • Kennis van het landschap van de GGZ.
 • Ervaring op het vlak van pedagogiek, verpleegkunde en GGZ verslavingszorg.

Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of een medewerker van het team sociaal domein van de gemeente. Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Indien u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en waarbij er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vindt u meer informatie op www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking.

Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente. Of kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Zeeland. Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112.