Volwassenenfonds sport & cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt inwoners (18+) die onvoldoende financiële middelen hebben voor een sportvereniging of cultuuractiviteit. Het fonds betaalt (een deel van) de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder. Hierdoor krijgt iedereen een kans om te profiteren van de kracht van sport en cultuur! 

Regelen

Volwassenen vanaf 19 jaar met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.
Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van de gemeente, maatschappelijk werker of iemand van de sociale dienst. 

Neem voor het starten van een aanvraag dus contact op met uw klantmanager/consulent van de gemeente of zoek een tussenpersoon op de website van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De consulenten van Werk en Inkomen/Schuldhulpverlening zijn bereikbaar per e-mail (werkeninkomen@gemeentesluis.nl) of telefoon (via het nummer: 140117).

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 

Kinderen tot en met 18 jaar kunnen een aanvraag indienen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur