Energieregelingen voor huishoudens met een beperkt inkomen

De stijgende energieprijzen maken alles duurder. Maakt u zich zorgen over uw energierekening of heeft u meer moeite om rond te komen? Indien u een beperkt budget heeft, kunt u in de gemeente Sluis (mogelijk) gebruikmaken van verschillende regelingen. Lees hierover meer op deze pagina. 

Energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een beperkt inkomen te ondersteunen bij het betalen van de energierekening. Huishoudens die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen éénmalig een bedrag van € 1300. Het is dus een éénmalige compensatie. Let op: de compensatie is voor het jaar 2023 en kan tot en met 30 juni 2024 worden aangevraagd. Er is géén energietoeslag 2024! 

Automatische toekenning

Een groot aantal huishoudens komt automatisch in aanmerking voor de energietoeslag. Zij hebben de energietoeslag van €1300 in de eerste helft van november 2023 automatisch op hun rekening ontvangen.

 • Had u in september 2023 een uitkering (PW, IOAW, IOAZ, AIO) of bijzondere bijstand? Dan heeft u de energietoeslag van €1300 in november 2023 automatisch op uw rekening ontvangen. U hoeft geen aanvraag te doen. 
 • Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen? En voldoet u dit jaar aan de voorwaarden? Dan heeft u de energietoeslag van €1300 in november 2023 automatisch op uw rekening ontvangen. U hoeft geen aanvraag te doen.
   

Aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor de automatische uitbetaling of heeft u deze niet ontvangen, maar voldoet u (mogelijk) wel aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf 16 november 2023 zelf een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel. In specifieke situaties kan er sprake zijn van een afwijkende norm, namelijk de kostendelersnorm.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.668,98 € 1.853,49
Samenwonend/getrouwd € 2.384,25 € 2.512,02

Inkomensgrenzen per maand, normen januari 2024 (inclusief vakantietoeslag) <130 % van de bijstandsnorm>

 

Wat moet u doen?

 1. U vult het aanvraagformulier naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 
 4. U bezorgt het aanvraagformulier uiterlijk 30 juni 2024 aan de gemeente. 

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt het samen met de bewijsstukken:

 • mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl;
 • per post toesturen naar Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg; 
 • of persoonlijk afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in Oostburg. 
 
   

Studenten

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de energietoeslag uitbetaald.

Meer informatie?

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een beperkt inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Regeling Energiebesparing: De Energiehulp 2023-2024

Naast de Energietoeslag, starten we in juli 2023 met een nieuwe regeling energiebesparing: de Energiehulp. Het doel is om huishoudens met een beperkt inkomen te helpen om de energierekening blijvend te verlagen. Huishoudens kunnen voor een vast bedrag producten bestellen maar ook gratis advies en hulp aan huis aanvragen, bijvoorbeeld door een energiecoach.

Automatische toekenning

Huishoudens met een uitkering of een toekenning voor bijzondere bijstand, minimabeleid of een regeling schuldhulpverlening, ontvangen hierover automatisch bericht. Zij moeten zelf geen aanvraag doen. 

Aanvragen

Heeft u geen uitkering of een toekenning voor bijzondere bijstand, minimabeleid of een regeling schuldhulpverlening? Dan kunt u vanaf 1 september 2023 een aanvraag doen. Lees hierover meer in de voorwaarden. Per huishouden kan één keer een aanvraag worden gedaan voor deze regeling. U kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2024.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op energiebesparende maatregelen als u een laag inkomen en een vermogen aan beschikbare geldmiddelen onder de €15.000,00 heeft (op alle bank-, spaar- en vermogensrekeningen samen).

Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel. In specifieke situaties kan er sprake zijn van een afwijkende norm, namelijk de kostendelersnorm.

Inkomensgrenzen per maand, normen januari 2024 (inclusief vakantietoeslag) <130 % van de bijstandsnorm>
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.668,98 € 1.853,49
Samenwonend/getrouwd € 2.384,25 € 2.512,02

 Wat moet u doen?

 1. U vult het aanvraagformulier naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt het samen met de bewijsstukken:

 • mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl;
 • per post toesturen naar Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg; 
 • of persoonlijk afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in Oostburg. 
Geldzorgen en financiële hulp nodig?

Lukt het u, door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen, niet meer om rond te komen? Heeft u geldzorgen en financiële hulp nodig? Neem dan contact met ons op, via 14 0117.