Energieregelingen voor huishoudens met een beperkt inkomen

De stijgende energieprijzen maken alles duurder. Maakt u zich zorgen over uw energierekening of heeft u meer moeite om rond te komen? Indien u een beperkt budget heeft, kunt u in de gemeente Sluis (mogelijk) gebruikmaken van verschillende regelingen. Lees hierover meer op deze pagina. 

Energietoeslag 2022

U kon tot en met 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 aanvragen. 

Energietoeslag 2023

Het is nog niet mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen. De rijksoverheid moet hiervoor nog een wet vaststellen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd. 

Eerder was de verwachting dat de wet in juni klaar zou zijn. Dat is helaas uitgesteld. Op dit moment is dus nog niet duidelijk wie er in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. En ook niet wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden. Zodra onze beleidsregels voor de energietoeslag 2023 bekend zijn, leest u dit op onze website. Dan maken we ook bekend hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen. 

Regeling Energiebesparing: De Energiehulp 2023-2024

Naast de Energietoeslag, starten we in juli 2023 met een nieuwe regeling energiebesparing: de Energiehulp. Het doel is om huishoudens met een beperkt inkomen te helpen om de energierekening blijvend te verlagen. Huishoudens kunnen voor een vast bedrag producten bestellen maar ook gratis advies en hulp aan huis aanvragen, bijvoorbeeld door een energiecoach.

Automatische toekenning

Huishoudens met een uitkering of een toekenning voor bijzondere bijstand, minimabeleid of een regeling schuldhulpverlening, ontvangen hierover automatisch bericht. Zij moeten zelf geen aanvraag doen. 

Aanvragen

Heeft u geen uitkering of een toekenning voor bijzondere bijstand, minimabeleid of een regeling schuldhulpverlening? Dan kunt u vanaf 1 september 2023 een aanvraag doen. Lees hierover meer in de voorwaarden. Per huishouden kan één keer een aanvraag worden gedaan voor deze regeling. U kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2024.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op energiebesparende maatregelen als u een laag inkomen en een vermogen aan beschikbare geldmiddelen onder de €15.000,00 heeft (op alle bank-, spaar- en vermogensrekeningen samen).

Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel. In specifieke situaties kan er sprake zijn van een afwijkende norm, namelijk de kostendelersnorm.

Inkomensgrenzen per maand, normen juli 2023 (inclusief vakantietoeslag) <130 % van de bijstandsnorm>
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.581,61 € 1.764,96
Samenwonend/getrouwd € 2.259,43 € 2.396,68

 Wat moet u doen?

  1. U vult het aanvraagformulier naar waarheid in.
  2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt het samen met de bewijsstukken:

  • mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl;
  • per post toesturen naar Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg; 
  • of persoonlijk afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in Oostburg. 
Geldzorgen en financiële hulp nodig?

Lukt het u, door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen, niet meer om rond te komen? Heeft u geldzorgen en financiële hulp nodig? Neem dan contact met ons op, via 14 0117.