Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen?

In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen.

Wat u moet weten

  • Vanaf 1 januari 2024 mag u geen asbest meer hebben.

Regelen

  • Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u bij omgevingsloket.nl.
     
  • Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u bij omgevingsloket.nl. U moet een asbestrapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf. In sommige situaties is, op basis van de Wet Natuurbescherming, een quickscan vereist. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Een meldingsformulier kunt u afhalen bij het gemeentehuis. U kunt dit meldingsformulier ook downloaden via omgevingsloket.nl.

Ons advies

  • Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
  • Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding.

Asbest afvoeren

Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat.

Kosten

De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat. Bij de sloopmelding moet u een asbestrapport inleveren. Aan dit rapport zijn wel kosten verbonden.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via Omgevingsloket online. Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met slopen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen.

Subsidieregeling asbestdaken

Vanaf 1 januari 2024 mag u geen asbestdak meer hebben. De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten.
Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.