Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen?

In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen.

Regelen

 • Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket
 • Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. U moet een asbestiventarisatierapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf.  
 • De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie als het gaat om minder dan 35 m2 aan geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels, vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket

U geeft hier door:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 •  Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.

Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest en deze inleveren bij de Milieustraat. 

Ons advies

 • Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
 • Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding.

Asbest afvoeren

Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat.

Kosten

De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via het Omgevingsloket

U geeft hier door:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.

Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf

Pas als u toestemming van ons heeft, mogen de werkzaamheden beginnen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen. Let op: Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunningen nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket

Subsidieregeling asbestdaken

De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.