Meldpunt problemen met verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap (Wvg). In deze wet staan duidelijke regels waaraan een verhuurder zich moet houden. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren of bedreigen. De gemeente kan de verhuurder een waarschuwing of een boete geven bij ongewenst gedrag.

Voor wie

De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders;
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders);
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen;
 • woningcorporaties.
Regels voor verhuurders

Dit zijn de regels waaraan een verhuurder zich moet houden:  

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren. Bij discriminatie kunt u contact opnemen met het antidiscriminatiebureau.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken;
 3. De verhuurder mag maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen;
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken;
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie link);
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen;
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die hij/zij begrijpt.

Meer informatie over de regels vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Problemen die huurders kunnen melden bij de gemeente

U kunt als huurder of woningzoekende ongewenst gedrag melden als de verhuurder: 

 • u discrimineert;
 • u bedreigt of bang maakt;
 • te hoge borg aan u vraagt (meer dan twee maanden kale huur)
 • geen schriftelijk huurcontract maakt;
 • u geen goede informatie geeft over:
 • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan);
 • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
 • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
 • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
 • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

En als de verhuurbemiddelaar:

 • aan u bemiddelingskosten vraagt.
Voordat u een melding doet

Denkt u dat een huurder zich niet aan de regels houdt, of te veel huur vraagt? Dan kunt u dit, voordat u een melding doet bij de gemeente Sluis, checken via de website www.huurcommissie.nl. Bij de huurcommissie kunt u ook een melding doen. Doet u daar de melding? Dan hoeft u dit niet meer te doen bij de gemeente Sluis.  

Denkt u dat een verhuurder discrimineert? Neem dan ook eens een kijkje op de website van het antidiscriminatiebureau Zeeland: www.adbzeeland.nl. Doet u daar al een melding? Dan hoeft u dat niet meer bij de gemeente Sluis te doen.

Doe een melding

Als de verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Wij kunnen dan als gemeente gaan handhaven of de verhuurder een boete geven. 

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als u: 

 • een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie);
 • een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders;
 • een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u een woning van een woningcorporatie? Dien dan de klacht in bij deze woningcorporatie, zij handelt de klacht zelf af.  

Doe een melding 

Na uw melding

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Als u de melding anoniem doet, kunnen we u niet informeren over de voortgang.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via wonen@gemeentesluis.nl.

Veel gestelde vragen

Waar geldt de Wet goed verhuurderschap?

De Wet goed verhuurderschap geldt voor heel Nederland.

Geldt de Wet goed verhuurderschap ook voor woningcorporaties?

Ja. U kunt ongewenst verhuurgedrag melden bij de woningcorporatie zelf. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie.

Kan ik anoniem (zonder naam) een klacht over mijn verhuurder indienen bij het meldpunt?

Ja, u kunt uw klacht anoniem indienen.

Wat gebeurt er met uw melding? 

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Als u de melding anoniem doet, kunnen we geen contact met u opnemen en u niet informeren over de voortgang.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.